Print

Przekazywanie sprawy wg reguł lub bez

Pasek  akcji jest zawsze dostępny w górnej części ekranu prezentującego sprawę. Liczba, kolejność i znaczenie przycisków na pasku akcji zależy od tego w jaki sposób został zaprojektowany proces i w jakim stanie (na którym etapie) znajduje się aktualnie edytowana sprawa w tym procesie.

W powyższym przykładzie na pasku akcji dostępne są:

  • strzałka w lewo – wyjście ze sprawy
  • Przyciski zdefiniowane dla tego procesu i dla etapu, na którym obecnie jest sprawa
  • Przycisk Zapisz

Zestaw przycisków może się zmieniać w zależności do aktualnego kontekstu (procesu,  etapu, zalogowanego użytkownika czy wartości wprowadzonych na formularzu).

W powyższym przykładzie na pasku akcji dostępne przyciski systemowe:

  • wyjście ze sprawy (strzałka w lewo)
  • Prześlij dalej – przycisk pozwalający na swobodne przekazanie sprawy na kolejny etap do kolejnego użytkownika
  • Usuń – przycisk pozwalający usunąć sprawę z systemu (dostępny tylko na pierwszym etapie procesu, zaraz po utworzeniu sprawy, gdy sprawa nie została jeszcze nikomu przekazana)
  • Zapisz – do zapisania danych z formularza.

 

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?