Print

Unknown procedure

Procedura nieznana (Unknown procedure) została wprowadzona głównie dla obsługi mechanizmu tworzenia spraw z maili. Po utworzeniu nowej sprawy, użytkownik może zdecydować jaki typ procedury do niej przypisać. Pomaga mu w tym sztuczna inteligencja, która na podstawie dotychczasowych decyzji oraz kontekstu sprawy i załączonych do niej dokumentów sugeruje najbardziej prawdopodobne procedury.

Można też użyć jej przy ręcznym tworzeniu spraw, jeżeli nie chcemy od razu wybierać procedury (z jakiś powodów nie wiemy jaka to będzie procedura).

Procedura nieznana, tak jak każda inna procedura, może zawierać pola na formularzu. Przy przypisywaniu innej procedury wartości pól o tej samej nazwie i typie zostaną przepisane. Wartości z pozostałych pól zostaną utracone.

Domyślnie funkcjonalność ta na Platformie AMODIT jest wyłączona. W celu włączenia należy:

  1. Przejść do Ustawień systemowych
  2. Wybrać zakładkę Interfejs użytkownika
  3. Odszukać sekcję Procedury
  4. Zaznaczyć opcję ShowUnknownProcedure
  5. Zapisać zmiany.

W wyniku tych czynności na liście zdefiniowanych procedur pojawi się procedura o nazwie Nieznana. Procedura będzie również widoczna jako kafelek oznaczony symbolem ? na liście Nowa sprawa.

Procedura ta nie ma zdefiniowanych żadnych etapów, ani pól. Można i należy je zdefiniować tak jak dla każdej innej procedury.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?