Print

RemoveUserFromRole

Zastosowanie

Wywołanie funkcji RemoveUserFromRole() powoduje odebranie użytkownikowi dynamicznego uprawnienia do sprawy. Efekt odebrania będzie widoczny dopiero po zmianie etapu dla sprawy.

Składania

RemoveUserFromRole(userLogin, role);

Argumenty

  • userLogin (string) – login użytkownika, któremu ma być odebrane uprawnienie;
  • role –  nazwa uprawnienia, które ma być odebrane. Dopuszczalne wartości:
    • „cc” – uprawnienie związane z  Polem DW (do wiadomości). Użytkownik miał dostęp do sprawy w trybie „do odczytu”.
    • „contribiutor” – uprawnienie związane z Polem Wsp. (Współpracownicy). Użytkownik miał dostęp do sprawy w trybie edycji.
    • „reader” – uprawnienie, dzięki któremu użytkownik miał uprawnienia do odczytu, ale bez dodawania go do pola DW.
    • „forbidden” –  uprawnienie, które powodowało zablokowanie dostępu do sprawy.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

RemoveUserfromRole("test1", "cc");

Powoduje odebranie użytkownikowi o loginie „test1” uprawnienia do odczytu. Użytkownik zostanie usunięty z pola DW w sprawie. Sprawa zniknie z listy WSZYSTKIE dla tego użytkownika.

Przykład 2:

RemoveUserfromRole("test2", "contributor");

Powoduje odebranie użytkownikowi o loginie „test2” uprawnienia do edycji. Użytkownik zostanie usunięty z pola Wsp. w sprawie. Sprawa zniknie z listy DO WYKONANIA, a także nie będzie widoczna na liście WSZYSTKIE.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?