RemoveUserFromRole

Zastosowanie

Powoduje odebranie użytkownikowi dynamicznego uprawnienia do sprawy. Efekt odebrania będzie widoczny dopiero po zmianie etapu dla sprawy.

Składania

RemoveUserFromRole( "user", "cc|contributor|reader|forbidden" );

Argumenty

  • „user” (string) – Login użytkownika, któremu ma być odebrane uprawnienie.
  • „cc|contributor|reader|forbidden” –  Nazwa uprawnienia, które ma być odebrane
    • cc – uprawnienie związane z  Polem DW (do wiadomości). Użytkownik miał dostęp do sprawy w trybie „do odczytu”.
    • contribiutor – uprawnienie związane z Polem Wsp. (Współpracownicy). Użytkownik miał dostęp do sprawy w trybie edycji.
    • reader – uprawnienie, dzięki któremu użytkownik miał uprawnienia do odczytu, ale bez dodawania go do pola DW
    • forbidden –  uprawnienie, które powodowało zablokowanie dostępu do sprawy.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

RemoveUserfromRole("test1" "cc");

Powoduje odebranie użytkownikowi o loginie test1 uprawnienia do odczytu. Użytkownik zostanie usunięty z pola DW w sprawie. Sprawę zniknie z listy WSZYSTKIE dla tego użytkownika.

Przykład 2:

RemoveUserfromRole("test2" "contributor");

Powoduje odebranie użytkownikowi o loginie test2 uprawnienia do edycji. Użytkownik zostanie usunięty do pola Wsp. w sprawie. Sprawa zniknie z listy DO WYKONANIA, a także nie będzie widoczna na liście WSZYSTKIE.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?