Wykorzystanie AMODIT jako HELP DESK

Gdy planujesz użycie Platformy AMODIT jako systemu typu HelpDesk, zgłoszeń serwisowych, reklamacji itp. to przydatna okaże się funkcja obsługi tzw. organizacji zewnętrznych. Organizacja zewnętrza w takim przypadku to Twój klient, kontrahent czy partner biznesowy, któremu chcesz dać dostęp do Platformy, ale w ograniczonym zakresie. Będzie mógł założyć nową sprawę np Zgłoszenie serwisowe, śledzić status zgłoszenia, odpowiadać na zadawane przez Ciebie pytania czy potwierdzić odbiór / rozwiązanie zgłoszonej sprawy. Oczywiście przebieg procesu zależy od tego w jaki sposób go zaplanujesz i co udostępnisz użytkownikom organizacji zewnętrznej.

Organizacja zewnętrzna w Platformie AMODIT ma swój wyodrębniony obszar. Występuje ona pod swoją nazwą, podaną w czasie rejestracji organizacji zewnętrznej oraz jest reprezentowana przez użytkowników zewnętrznych, czyli pracowników, konsultantów czy inne osoby wskazane przez tę organizację zewnętrzną.
Wszystkie sprawy zgłaszane i procesowane dla organizacji zewnętrznej są widoczne dla wszystkich użytkowników przypisanych do tej organizacji. Oczywiście nie są one widoczne dla użytkowników przypisanych do innych organizacji zewnętrznych. Dzięki temu masz pewność, że sprawy zgłoszone przez firmę X nie będą widoczne dla użytkowników związanych z firmą Y.
Aby móc korzystać z tej funkcjonalności musisz mieć wykupioną odpowiednią opcję licencyjną.
Ponadto musi być włączona opcja ShowFunctionsForExternalUsers w Ustawieniach systemowych.
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?