Print

Uprawnienia na Platformie AMODIT

Platforma AMODIT posługuje się trzema rodzajami uprawnień:

Uprawnienia systemowe Uprawnienia te nadawane są użytkownikowi na poziomie całej Platformy AMODIT i obowiązują dla wszystkich elementów platformy.
Uprawnienia na poziomie procedury Uprawnienia te nadawane są użytkownikom na poziomie pojedynczej procedury przez administratora i obowiązują do czasu, gdy administrator je odbierze. Działają bez względu na uprawnienia dynamiczne, co oznacza, że użytkownik nie musi otrzymać żadnego uprawnienia dynamicznego, aby widzieć wszystkie sprawy w określonej procedurze.
Uprawnienia dynamiczne na poziomie sprawy

Głównym założeniem Platformy Amodit jest jej dynamika i elastyczność. W myśl tych założeń użytkownik uzyskuje prawo/dostęp do sprawy/dokumentu dynamicznie na skutek:

  • Decyzji użytkowników przekazujących do niego sprawę
  • Decyzji użytkowników wskazujących go jako osobę „Do wiadomości” lub „Współpracownika”
  • Działania funkcjonalności zastępstw
  • Działania reguł decyzyjnych i zawartych w nich warunków, w tym również możliwość zmiany i odebrania uprawnienia.

W odróżnieniu od uprawnień statycznych, które działają na poziomie procedury, uprawnienia dynamiczne działają na poziomie sprawy.

Posiadanie przez użytkownika prawa do konkretnej sprawy/dokumentu pozwala użytkownikowi nie tylko na dostęp do tej sprawy, ale również na odnalezienie dokumentu np. poprzez wyszukiwanie pełno tekstowe lub zaawansowane. Jeżeli użytkownik nie miał by prawa przynajmniej do czytania, to system w wynikach wyszukiwania dla tego użytkownika nie umieści tej sprawy/dokumentu.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?