Reguła czasowa (według własnego harmonogramu)

Reguła czasowa (od wydania 220930 będzie funkcjonowała pod nową nazwą „według własnego harmonogramu”) wykonywana jest w wybranych przedziałach czasowych co ustalony interwał. Reguła może być wykonywana każdego dnia, w wybrane dni tygodnia lub w przedziale dni w miesiącu.

Przykład konfiguracji reguły czasowej:

UWAGA! Aby reguły czasowe w ogóle działały, to musi być w ustawieniach systemowych skonfigurowane zadanie RuleScheduleJob.


Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?