Print

Załączanie dokumentów do sprawy

Wprowadzenie

System AMODIT to zaawansowane narzędzie do zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi, które pozwala na łatwe i efektywne zarządzanie sprawami w każdej organizacji. Kluczową funkcją systemu jest umożliwienie dodawania i organizowania dokumentów związanych ze sprawami. W tym artykule przedstawimy różne metody ręcznego dodawania dokumentów do spraw w systemie AMODIT oraz wspomnimy o alternatywnych, automatycznych metodach dodawania dokumentów.

Dodawanie do sprawy pojedynczego załącznika z dysku

Jednym z podstawowych sposobów dodawania dokumentów do sprawy w systemie AMODIT jest załączanie pojedynczego pliku z dysku komputera. Aby to zrobić, wystarczy:

 1. Zalogować się do systemu AMODIT.
 2. Otworzyć odpowiednią sprawę.
 3. Kliknąć niebieski przycisk „+”, potem „wybierz plik z dysku”
 4. Wybrać plik z dysku, który chcemy dodać do sprawy.
 5. Kliknąć „Otwórz” lub „Dodaj” w oknie dialogowym.

System automatycznie załączy wybrany dokument do sprawy.

Dodawanie jednocześnie wielu załączników

System AMODIT umożliwia również dodawanie wielu załączników jednocześnie. Procedura jest podobna do dodawania pojedynczego załącznika, z tą różnicą, że podczas wyboru plików z dysku, można zaznaczyć więcej niż jeden plik. Można to zrobić, przytrzymując klawisz Ctrl (w systemie Windows) lub Cmd (w systemie macOS) podczas wybierania plików. Następnie kliknąć „Otwórz” lub „Dodaj”, a system doda wszystkie wybrane pliki do sprawy.

Dodawanie dokumentów metodą drag & drop

Metoda „drag & drop” (przeciągnij i upuść) to kolejna wygodna opcja dodawania dokumentów do sprawy w systemie AMODIT.

Wystarczy na wybranej sprawie otworzyć prawy panel z dokumentami oraz otworzyć folder na komputerze z plikami, które chcemy dodać i przeciągnąć je myszką do okna przeglądarki, gdzie jest otwarta odpowiednia sprawa w systemie AMODIT. Po upuszczeniu plików, system automatycznie załączy je do sprawy.

Dodawanie dokumentów do pola na formularzu

Dokumenty dodane do sprawy w systemie AMODIT mogą być przypisane do konkretnego pola na formularzu lub dołączone do sprawy ogólnie. Przypisanie dokumentu do pola na formularzu pozwala na większą kontrolę nad strukturą i organizacją dokumentów, a także daje możliwość raportowania ich, umożliwiania podglądu z poziomu raportów itp.

Aby dodać dokument do pola na formularzu, należy:

 1. Zalogować się do systemu AMODIT.
 2. Otworzyć odpowiednią sprawę.
 3. Znaleźć na formularzu pole, do którego chcemy dodać dokument. Może to być pole bezpośrednio na formularzu jak i w tabeli na formularzu
 4. Kliknąć ikonę menu w polu dokument i wybrać opcję „wczytaj dokument z dysku”
 5. Wybrać plik z dysku, który chcemy dodać.
 6. Kliknąć „Otwórz” lub „Dodaj” w oknie dialogowym.

Dokument do pola można również metodą drag&drop. Wystarczy przeciągnąć dokument nad pole tak, aby lekko się powiększyło i upuścić dokument. Dokument zostanie dodany do pola.

Do pola na formularzu można dodać tylko jeden dokument. Dodanie kolejnego spowoduje wersjonowanie. Ten który był wcześniej dodany do pola stanie się wersją poprzednią, a nowy bieżącą.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?