Print

Wymiana danych z systemami zewnętrznymi

Wstęp

Artykuł przedstawia możliwości integracji systemu AMODIT z innymi systemami oraz techniki wymiany danych. Omawiane są zarówno standardowe metody, jak i bardziej zaawansowane techniki integracji.

Streszczenie

W artykule omówione są metody wymiany danych dostępne w systemie AMODIT, takie jak słowniki zewnętrzne, tabele pośrednie, funkcja CallRest oraz inne techniki integracji z systemami zewnętrznymi. Przedstawione są informacje na temat wymiany danych za pomocą plików XML, plików płaskich, WebService oraz funkcji CallRest do komunikacji z zewnętrznymi serwisami za pomocą REST API. Wskazano również, że istnieje lista gotowych integracji dostępnych w AMODIT.

Szczegółowy przegląd sposobów wymiany danych

 1. Słowniki zewnętrzne: Służą do udostępniania uczestnikom procesu danych z systemów zewnętrznych. Słowniki te mogą być podłączane do pól na formularzu i służyć do prezentowania różnych danych, takich jak listy kontrahentów, budżetów czy MPK. Aktualizacja słowników następuje automatycznie w zadanych interwałach czasowych.
 2. Rejestry zewnętrzne: Podobnie jak słowniki reprezentują zestawy danych z tą różnicą, że mogą zawierać więcej informacji szczegółowych. Podobnie jak słowniki, mogą być dostępne dla użytkownika poprzez pola na formularzu gdzie użytkownik w prosty sposób może przeglądać i filtrować dane z rejestrów. Podobnie jak słowniki rejestry mają unikalny klucz główny, który jednoznacznie identyfikuje pojedynczy rekord.
 3. Dane zewnętrzne: To kolejny rodzaj integracji i sposób na używanie zewnętrznych danych w ramach procesów w AMODIT. Dane zewnętrzne mogą być dostępne online lub być lokalnie synchronizowane. Tak jak rejestry mogą być dostępne dla użytkowników poprzez pole na formularzu „odnośnik do źródła zewnętrznego”.
 4. Tabele pośrednie: Metoda ta zakłada utworzenie roboczej bazy SQL, w której przygotowane zostaną tabele do wymiany danych. AMODIT zapisuje do nich wybrane dane z formularza, a po stronie klienta pozostaje kwestia odczytywania tych informacji i umieszczania ich w docelowym systemie. Działają one również w drugą stronę, tzn system zewnętrzny zapisuje dane w uzgodnionym formacie do tabel pośrednich, a AMODIT odczytuje te dane i używa w procesach.
 5. CallRest: Funkcja CallRest umożliwia komunikację z zewnętrznymi serwisami za pomocą REST API.  CallRest obsługuje różne typy metod, takie jak GET, POST, PUT i DELETE, oraz zwraca dane w formacie JSON lub XML. Daje szerokie możliwości integracyjne bez konieczności programowania.
 6. Bezpośrednie pobieranie danych z systemów zewnętrznych za pomocą zapytań SQL: Możliwość odczytywania pojedynczych danych, takich jak status płatności, liczba dni urlopu przysługujących pracownikowi, czy aktualna wartość budżetu. Po stronie klienta leży przygotowanie odpowiednich zapytań SQL do swoich baz danych i udostępnienie ich na potrzeby wdrożenia. AMODIT dostarcza funkcji do bezpośredniego odczytania danych zewnętrznych i użycia ich w określonym momencie w procesie.
 7. Inne techniki integracji: Stosowane są także inne rozwiązania techniczne dobierane w zależności od możliwości systemów zewnętrznych, takie jak wymiana przez pliki XML, pliki płaskie, WebService, czy dedykowane aplikacje obsługujące wymianę danych.

Przykład

Przykład integracji systemu AMODIT z zewnętrznym systemem ERP, wykorzystując różne metody wymiany danych:

 1. Słownik zewnętrzny: Użytkownik może wybrać z listy dostawców pobranej z systemu ERP, dzięki zastosowaniu słownika zewnętrznego zintegrowanego z systemem. Lista dostawców jest automatycznie aktualizowana w określonych interwałach czasowych.
 2. Tabele pośrednie: Po zatwierdzeniu zamówienia w systemie AMODIT, dane dotyczące zamówienia, takie jak numer zamówienia, pozycje i kwoty, są zapisywane w tabelach pośrednich w roboczej bazie SQL. Następnie, system ERP odczytuje te dane i importuje je do swojej bazy danych.
 3. Pojedyncze dane z systemów zewnętrznych: Użytkownik może sprawdzić aktualny stan budżetu dla danego projektu bezpośrednio w formularzu AMODIT, dzięki zintegrowanemu zapytaniu SQL, które odczytuje wartość z systemu ERP.
 4. CallRest: System AMODIT może komunikować się z systemem ERP za pomocą REST API, wysyłając zapytania o konkretne informacje lub aktualizując dane w systemie ERP. Na przykład, po zatwierdzeniu faktury w AMODIT, można wykorzystać funkcję CallRest do wysłania żądania zmiany statusu faktury w systemie ERP.

Podsumowanie

Podsumowując, integracja systemu AMODIT z innymi systemami pozwala na osiągnięcie lepszej efektywności, automatyzacji procesów oraz współpracy między różnymi działami organizacji. W zależności od potrzeb klienta, można zastosować różne metody integracji, takie jak słowniki zewnętrzne, tabele pośrednie czy funkcja CallRest, aby usprawnić przepływ informacji, zredukować błędy wynikające z ręcznego przepisywania danych oraz zwiększyć efektywność pracy.

Artykuły powiązane

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?