Print

SendCalendarMessage()

Zastosowanie

Funkcja SendCalendarMessage() wysyła maila z jednoczesnym wpisem wydarzenia do kalendarza użytkownika albo do kalendarza osoby wskazanej adresem email.

Składnia

SendCalendarMessage(recipient, dateFrom, dateTo, wholeDay, subject, body,
location, organizer,[outOfOffice]);

Argumenty

 • recipient – (String)
  • Loginy użytkowników AMODIT lub adresy email. Jeżeli podano wiele, to muszą być oddzielone przecinkiem;
  • Osoba wskazana w polu typu „użytkownik”;
  • Jeżeli podano nazwę grupy, to mail zostanie wysłany do wszystkich członków grupy;
 • dateFrom – (DateWithTime) początek wydarzenia;
 • dateTo – (DateWithTime) koniec wydarzenia;
 • wholeDay – (Boolean) jeżeli wydarzenie jest całodzienne, to należy wpisać true, w przeciwnym wypadku false;
 • subject – (String) temat maila;
 • body – (String) treść maila/wydarzenia;
 • location – (String) lokalizacja wydarzenia;
 • organizer – (String) organizator wydarzenia. Można podać email lub jakikolwiek ciąg znaków;
 • outOfOffice – (String) [optional] status „poza biurem” (działa tylko w Outlook).

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną .
Zwraca true jeżeli wiadomość wysłano, w przeciwnym wypadku false .

Przykłady

Przykład 1

Umieszcza informację w kalendarzu osoby wskazanej w polu [Attendant].

SendCalendarMessage([Attendant], [From], [To], false, "Meeting invitation", [Meeting description],
[Office], CurrentUser());

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?