Print

SendCalendarMessage

Zastosowanie

Funkcja wysyła maila z jednoczesnym wpisem wydarzenia do kalendarza użytkownika, albo do kalendarza osoby wskazanej adresem email.

Składnia

SendCalendarMessage("recipient", "dateFrom", "dateTo", "wholeDay", "subject", "body", "location", "organizer",["outOfOffice"]);

Argumenty

 • recipient – (String)
  • loginy użytkowników AMODIT lub adresy email. Jeżeli podano wiele, to muszą być oddzielone przecinkiem
  • Jeżeli podano nazwę grupy, to mail zostanie wysłany do wszystkich członków grupy.
 • dateFrom – (DateWithTime) Początek wydarzenia
 • dateTo – (DateWithTime) Koniec wydarzenia
 • wholeDay – (Boolean) Jeżeli wydarzenie jest całodzienne to należy wpisać true, w przeciwnym wypadku false.
 • subject – (String) Temat maila
 • body – (String) Treść maila/wydarzenia
 • location – (String) Lokalizacja wydarzenia
 • organizer – (String) Organizator wydarzenia. Można podać email lub jakikolwiek string
 • outOfOffice – (String) [Optional] Status „poza biurem” (działa tylko w Outlook)

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną .
Zwraca true jeżeli wiadomość wysłano, w przeciwnym wypadku false .

Przykłady

Przykład 1:

Umieszcza informację w kalendarzu osoby wskazanej w polu Attendant.

SendCalendarMessage([Attendant], [From], [To], false, "Meeting invitation", [Meeting description], [Office], CurrentUser());
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?