Słowniki

Słowniki służą do dostarczenia użytkownikowi listy elementów wyświetlanych w polu słownikowym. Wszystkie słowniki na Platformie AMODIT zawierają wyłącznie pola:

  • Tytuł
  • Opis

Nie ma możliwości tworzenia dodatkowych pól w słownikach. 

Jak zasilić słownik dużą liczbą pozycji?

Kwestię zapisywania wielu informacji w jednym rekordzie pola słownikowego rozwiązuje się poprzez zastosowanie znaczników rozdzielających poszczególne informacje.

słownik

Do prezentowania słownika na formularzu służy pole typu Słownik. W AMODIT wyróżnia się tzw słowniki wewnętrzne, które przechowują dane w AMODIT oraz tzw. słowniki zewnętrzne, które synchronizują dane z źródłem zewnętrznym. Dla obsługi słownika w ramach konkretnej sprawy dostępne są funkcje:

  • AddDictionaryPosition
  • CheckDictionaryItem
  • GetDictionaryDescription
  • GetDictionaryId
  • SetDictionaryDescription

oraz przydatna jest

  • FillFieldsFromString

Zobacz też Rejestry.  Najważniejszą cechą rejestru jest to, że jego pozycje czyli rekordy (sprawy) mogą zawierać wiele pól różnego typu, tak jak na formularzu, a jednocześnie możemy ich używać jak słowników.

Pozycje rejestrów, tak jak pozycje słowników dostępne są dla wszystkich użytkowników. 

Jeżeli chcemy użyć rejestru na formularzu, to korzystamy z pola typu „Odnośnik”, a nie słownik.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?