Print

Uprawnienia w systemie AMODIT

Wstęp

W systemie AMODIT dostęp do danych w nim zgromadzonych zależy w głównej mierze od uprawnień użytkownika. Istnieje wiele poziomów uprawnień, ale najważniejszą i domyślną zasadą nadawania uprawnień dla zwykłego użytkownika jest taka, że użytkownik w danym momencie uzyskuje dostęp do spraw, które zostały mu przypisane bezpośrednio (lub pośrednio przez członkostwo w grupie) lub w których brał już udział. Pozostałe, przedstawione poniżej, poziomy w zasadzie rozszerzają uprawnienia użytkownika.

Uprawnienia nadawane w profilu użytkownika

 • Administrator, pełne uprawnienia – użytkownik uzyskuje pełne uprawnienia do systemu, w tym m.in. widzi wszystkie sprawy w systemie bez względu na to, czy bierze w nich udział czy nie;
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami – użytkownik uzyskuje pełne uprawnienia m.in. do dodawania nowych lub edycji istniejących kont użytkowników, a także uzyskuje możliwość zarządzania zawartością dowolnej grupy użytkowników;
 • Zarządzanie słownikami – użytkownik uzyskuje pełne uprawnienia do zarządzania słownikami i ich zawartością;
 • Odczyt i edycja wszystkich spraw – użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich spraw (toczących się lub zamkniętych) bez względu na to, czy bierze w nich udział czy nie.

Uprawnienia nadawane z poziomu procesu

 • Administratorzy procesu – osoby (lub członkowie grup) w tej roli mogą modyfikować definicję procesu, mają również dostęp do wszystkich spraw danego procesu bez względu na to, czy biorą w nich udział czy nie;
 • Redaktorzy spraw – osoby (lub członkowie grup) w tej roli mogą modyfikować wszystkie sprawy utworzone według danego procesu bez względu na to,
  czy biorą w nich udział czy nie;
 • Obserwatorzy spraw – osoby (lub członkowie grup) w tej roli mogą odczytywać wszystkie sprawy utworzone według danego procesu bez względu na to,
  czy biorą w nich udział czy nie;
 • Proces może być uruchamiany tylko przez – tylko osoby (lub członkowie grup) wskazani w tym uprawnieniu mogą uruchamiać dany proces; jeśli nie ma osób wskazanych w tym uprawnieniu, to proces może być uruchomiony przez dowolnego użytkownika.

Uprawnienia nadawane z poziomu sprawy

Domyślne działanie systemu jest takie, że dostęp do sprawy ma osoba, która została wskazana jako jej właściciel na danym etapie, lub członek grupy, jeśli sprawa przypisana jest do grupy osób. Dostęp do sprawy z uprawnieniem co najmniej odczytu posiadają również osoby, które brały udział w procesowaniu danej sprawy na wcześniejszych etapach. Dodatkowo dostęp do sprawy (nadany np. ręcznie lub z reguły) mogą mieć osoby lub grupy, które zostaną wskazane w jednej z poniższych ról:

 • Współpracownicy – osoby w tej roli uzyskują uprawnienie do edycji danej sprawy od etapu, w którym to uprawnienie zostało nadane;
 • Obserwatorzy – osoby w tej roli uzyskują uprawnienie do odczytu danej sprawy od etapu, w którym to uprawnienie zostało nadane.

Uprawnienia nadawane na poziomie ustawień pola formularza

 • Widoczne tylko dla – osoby lub członkowie grup wskazanych w tym uprawnieniu widzą dane pole na formularzu;
 • Modyfikacja tylko dla – osoby lub członkowie grup wskazanych w tym uprawnieniu mogą zmieniać zawartość pola na formularzu.

Oba powyższe uprawnienia są na tyle „silne”, że nawet właściciele spraw lub administratorzy systemu nie widzą pól z tak ustawionymi uprawnieniami,
chyba że są wskazani w którymś z powyższych uprawnień.

Dedykowane uprawnienie dla pola typu dokument

 • Plik mogą pobrać tylko – osoby lub członkowie grup wskazanych w tym uprawnieniu mogą pobrać dokument załączony do sprawy i zapisać go sobie na dysku komputera. Pozostałe osoby będą widziały dokument w polu na formularzu sprawy i co najwyżej będą mogły zobaczyć podgląd takiego dokumentu, o ile dokument jest w formacie PDF lub graficznym.

Artykuły powiązane

Z tematem uprawnień w systemie AMODIT powiązane są również następujące dokumenty:

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?