Bezpieczeństwo

Platforma AMODIT zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych informacji spełniając m.in. wymogi bezpieczeństwa wg wytycznych GIODO:

 • Dostęp tylko dla użytkowników posiadających aktywne konto na Platformie AMODIT
 • System wymaga unikalnych nazw użytkowników
 • Autoryzacja (akceptacja) przez administratora każdego nowego konta
 • Prosta integracja z Active Directory i bieżąca synchronizacja.
 • Kontrola siły hasła (wymuszanie zastosowania kombinacji znaków)
 • Kontrola wieku hasła (wymuszanie zmiany)
 • Blokowania konta po kilku próbach wprowadzenia błędnego hasła
 • Dostęp do aplikacji przy użyciu protokołu SSL z 128 bitowym kluczem szyfrującym.
 • Rejestrowanie zmian we wprowadzanych danych dla każdego uczestnika procesu
 • Uprawnienia do pojedynczych pól i sekcji formularza oraz etapów sprawy
 • Wszelkie metody uwierzytelnienia wykonywane są po stronie serwera.
 • Uwierzytelnianie dla wszystkich stron, które tego wymagają.
 • Zarządzanie sesją po wylogowaniu się użytkownika
 • Żadne wrażliwe dane nie są przechowywane w Cookies.
 • System nie przesyła danych sensytywnych jako parametr URL.
 • Odporność na ataki (XSS, SQLInjection)
Zobacz informację o audycie bezpieczeństwa.
Zapoznaj się z informacją o hostingu.
 
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?