CurrentUser

Zastosowanie

Ta funkcja zwraca login bieżącego użytkownika np. tego który aktualnie klika w przycisk na pasku akcji lub tego który aktualnie edytuje sprawę.

Składnia

CurrentUser();

Argumenty

Ta funkcja nie ma argumentów.

Zwracana wartość

Zwraca tekst.
Zwraca login użytkownika lub pusty tekst jeżeli nie jest znany bieżący użytkownik.

Przykłady

Przykład 1:

Podstawia do zmiennej 'currentLogin’ login aktualnego użytkownika.

currentLogin = CurrentUser();
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?