Print

DateTime

Zastosowanie

Funkcja tworzy nową wartość daty w oparciu o podane wartości składowe.

Składnia

DateTime();
DateTime(year,month,day);
DateTime(year,month,day,hours,minutes,seconds);
DateTime("standardDateString");
DateTime("customDateString","customDateFormatString");

Argumenty

  • year– (Decimal) Rok wyrażony liczbą np 2016
  • month– (Decimal) Miesiąc wyrażony liczbą np 2
  • day– (Decimal) Dzień wyrażony liczbą np 1
  • hours– (Decimal) Liczba godzin
  • minutes– (Decimal) Liczba minut
  • seconds– (Decimal) Liczba sekund
  • standardDateString – (String) Data w formacie YYYY-MM-DD
  • customDateString – (String) Data w formacie w dowolnym formacie
  • customDateFormatString – (String) Sposób odczytu daty wyrażonej w customDateString.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość DateTime.

Zwraca wartość wyrażoną jako data i odpowiadającą podanym wartościom inicjującym.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1

currentDay= DateTime();

Funkcja wywołana bez argumentów zwraca bieżącą datę i czas. W tym przypadku jej odpowiednikiem jest CurrentDateTime()

Przykład 2

date = DateTime(2015,12,10);

Zwraca datę 2015-12-10

Przykład 3

date = DateTime("1992 Jan 05","yyyy MMM dd");

W tym przykładzie data podana jest w nietypowym formacie, który został określony przez drugi argument. W wyniku otrzymamy datę 1992-01-05

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?