Formularz

Formularz jest częścią definicji procesu (procedury). Zawiera sekcje, a w sekcjach pola proste takie jak: pola tekstowe, numeryczne, daty itd oraz pola złożone jak np tabele (pod-formularze), odnośniki, kody kreskowe, tabele SQL itp. Poprzez formularz użytkownicy wprowadzają lub modyfikują dane dla sprawy.

Dla każdego procesu definiowany jest odrębny jeden formularz. Definicja formularza dotyczy wszystkich etapów w danym procesie.  O tym, które sekcje i pola widzi użytkownik na poszczególnych etapach decydują m.in. ustawienia dostępności dla sekcji i pól formularza. Ponadto o dostępności pól może decydować działanie reguł biznesowych np gdy pojawienie się pola na formularzu ma wynikać z kontekstu sytuacji.

Użytkownik  posiadający uprawnienia na poziomie Administratora procedury lub Administratora ma dostęp do definicji procedury, w tym do zakładki FORMULARZ i może dodawać, usuwać i modyfikować pola na formularzu sprawy.

 

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?