Print

Formularz

Formularz jest częścią definicji procesu (procedury). Zawiera sekcje, a w sekcjach pola proste takie jak: pola tekstowe, numeryczne, daty itd. oraz pola złożone, jak np. tabele (pod-formularze), odnośniki, kody kreskowe, tabele SQL itp. Poprzez formularz użytkownicy wprowadzają lub modyfikują dane w sprawie.

Dla każdego procesu definiowany jest odrębny jeden formularz. Definicja formularza dotyczy wszystkich etapów w danym procesie.  O tym, które sekcje i pola widzi użytkownik na poszczególnych etapach decydują m.in. ustawienia dostępności dla sekcji i pól formularza. Ponadto o dostępności pól może decydować działanie reguł biznesowych, np. gdy pojawienie się pola na formularzu ma wynikać z kontekstu sytuacji.

Użytkownik  posiadający uprawnienia na poziomie Administratora procesu lub Administratora systemu ma dostęp do definicji procedury, w tym do zakładki FORMULARZ i może dodawać, usuwać i modyfikować pola na formularzu sprawy.

Czy artykuł był pomocny?
0.5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 100%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?