Print

CopyCase

Zastosowanie

Tworzy kopię bieżącej sprawy.

Kopiowane są:

  • wartości w polach, chyba że w argumentach funkcji zostaną podane pola, które mają być wyłączone z kopiowania;
  • zawartość tabel (nie ma możliwości wyłączenia kolumn z kopiowania);
  • dokumenty załączone do sprawy jak i dokumenty w polach.

Kopiowane nie są:

  • podpisy złożone w oryginalnej sprawie;
  • historia sprawy;
  • komentarze;
  • aktualnie dodani obserwatorzy do sprawy;
  • aktualnie dodani współpracownicy do sprawy.

Skopiowana sprawa będzie na tym samym etapie co sprawa, z której została skopiowana. Będzie to w historii wyglądało tak, jak gdyby ta sprawa rozpoczęła się od tego właśnie etapu.

Składnia

CopyCase();
CopyCase(["excludedField1"],["excludedField2"],...);

Argumenty

Funkcja może być użyta bez argumentów albo z argumentami

excludedField – (String) [Optional] Lista nazw pól, których wartości nie mają być skopiowane. Dotyczy wyłącznie pól formularza głównego.

Zwracana wartość

Zwraca liczbę.
Zwraca identyfikator (ID) nowo utworzonej sprawy albo 0 (zero) jeżeli wystąpił błąd.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

Tworzy kopię bieżącej sprawy, zapamiętuje ID nowo utworzonej sprawy w  zmiennej newCase, a następnie wykorzystuje ten identyfikator do ustawienia wartości w nowo utworzonej sprawie za pomocą funkcji Set.

newCase = CopyCase();
if (newCase != 0)
{
   Set(newCase,"Month",DatePart("month",CurrentDateTime()));
}

Przykład 2:

Tworzy kopię bieżącej sprawy, zapamiętuje ID nowo utworzonej sprawy w  zmiennej newCase. Wartość pól o nazwach Nazwisko i PESEL nie są kopiowane do nowo utworzonej sprawy.

newCase = CopyCase("Nazwisko","PESEL");
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?