Obieg faktur

Jednym z najczęściej implementowanych procesów jest obieg faktur kosztowych. Ten typowy dla wielu przedsiębiorstw proces ma kilka charakterystycznych, prawie zawsze występujących składowych.

  • rejestracja faktury (ręczna, z maila lub ze skanera). Tu może występować wiele scenariuszy jak np dzielenie po kodach kreskowych.
  • uzupełnienie danych z faktury: manualnie lub z wykorzystaniem OCR
  • wybór ścieżki akceptacji wg np matrycy kompetencji lub bezpośrednie wskazanie osoby do której sprawa ma być przekazana
  • opis merytoryczny. Wskazanie MPK, Kont i innych wymiarów analitycznych w zależności od potrzeb
  • sprawdzenie konta bankowego podatnika na białej liście Ministerstwa Finansów, sprawdzenie czy jest czynnym podatnikiem VAT
  • akceptacja – jedno lub wieloetapowa
  • księgowanie – uzupełnienie dekretacji, integracja z systemem ERP, eksport danych
  • obsługa płatności – np poprzez generowanie paczki przelewów do banku

Zobacz jak wygląda przykładowy proces obiegu faktury

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?