Print

Diagram procesu – etapy

Każdy proces składa się z etapów. Można je również nazywać stanami sprawy, statusami lub krokami. Na Platformie AMODIT sprawa (np. jakaś faktura w procesie akceptacji) może być w jednym momencie na jednym z etapów. Może być akurat opisywana merytorycznie, a później będzie akceptowana, a jeszcze później np. księgowana. W tym czasie inna faktura będzie np. rejestrowana, a jeszcze inna będzie na etapie płatności. W innych procesach np. rejestru umów będziemy mieli np. umowę na etapie rejestracji, edycji, zarejestrowaną, nieaktywną itd.

Nazwy etapów są definiowane i zależą wyłącznie od Twoich potrzeb. To również Ty nadajesz im sens merytoryczny, bo wiesz co robi Twoja firma, gdy np. podróż służbowa jest w stanie „Rozliczenie delegacji” albo wniosek urlopowy „czeka na akceptację przez zastępcę”.

Diagram, czyli połączenia między etapami (stanami) jest wizualizacją możliwych przejść, zmian stanów procesu. Przykładowo możemy przewidzieć przejście pomiędzy stanem „Rejestracja faktury” a stanem „Opis merytoryczny”, ale nie będziemy projektowali np. przejścia między stanem „Rejestracja” a „Księgowanie” (chociaż może… czemu nie 🙂

Na Platformie AMODIT można w ogóle nie projektować przejść między stanami (etapami). Będzie to wtedy tzw. przepływ swobodny, w którym użytkownicy sami będą podejmowali decyzje z zmianie statusu sprawy.

Częściej jednak w praktyce spotyka się procesy o zaprojektowanych ścieżkach.

Poniższy film prezentuje informację o tym, jak interpretować to, co diagram pokazuje.

 

Na kolejnym filmie pokazujemy, jak przy pomocy graficznego edytora zaprojektować diagram procesu.

Czy artykuł był pomocny?
3 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 100%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?