Pole Wsp. (Współpracownicy)

Pole Wsp.(Współpracownicy) jest polem systemowym i związane jest ze sprawą. Użytkownicy lub członkowie grup, które zostaną dodane do pola Wsp. otrzymują dostęp do sprawy z uprawnieniami edycyjnymi. Sprawy te będą widoczne dla tych użytkowników na liście DO WYKONANIA.

Użytkowników lub grupy do Pola Wsp. można dodać na kilka sposobów:

Uprawnienie do edycji jest przyznane do momentu usunięcia użytkownika lub grupy z pola Wsp. Usunięcie może nastąpić na skutek:

  • ręcznego usunięcia użytkownika lub grupy z Pola Wsp. W tym celu należy kliknąć na nazwy użytkowników w Polu Wsp. Pole przejdzie w tryb edycji. Usunąć odpowiednie loginy lub nazwy grup i zapisać zmiany w polu.Pole Wsp edycja
  • użycia funkcji RemoveCON, RemoveUserFromRole , ClearCON, w regułach biznesowych.
  • przekazania sprawy dalej przy ustawionych opcjach czyszczenie pól DW i Wsp. w ustawieniach procedury.
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?