Print

Aktualizacja AMODIT do wersji 2016.0006

 

Aktualizacja AMODIT do wersji 2016.0006 z dnia 2016-09-28 lub późniejszej.

Problem nr 1

Jeżeli pojawi się błąd:

Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed’ or one of its dependencies. The located assembly’s manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

W pliku web.config należy odszukać następujący wiersz:

I zmienić na

9.0.0.0" newVersion="9.0.0.0" />

Problem nr 2

W niektórych przypadkach może pojawić się problem przy próbie edycji słowników w AMODIT.

Problem występuje w sytuacji, gdy jest zainstalowany standardowy Microsoft’owy WebDAV w IIS. Nie dotyczy WebDAV z AMODIT’a – to odrębny mechanizm napisany specjalnie dla AMODIT przez Astrafox i nie ma wpływu na edycję słowników.

W celu odinstalowania standardowego WebDAV należy w IIS Managerze zaznaczyć witrynę (po lewej stronie), w środkowej części okna, wybrać WebDAV Authoring Rules i po prawej wybrać Disable WebDAV.

webdav


Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?