Print

AddUserToRole

Zastosowanie

Funkcja AddUserToRole() przypisuje użytkownikowi dynamiczne uprawnienie do sprawy, bez wysyłania maila do użytkownika. Funkcja działa w kontekście sprawy, w której uruchomiono jakąś regułę wywołującą tą funkcję.

Efekt przydzielenia tego uprawnienia dla użytkownika jest analogiczny do opisanego w artykule Pole DW. Uprawnienie to, w odróżnieniu od uprawnienia cc, nie ulega skasowaniu przy przesyłaniu sprawy dalej i ustawionych opcjach czyszczenia pola DW w ustawieniach procedury. Oznacza to, że trwa ono tak długo, aż nie zostanie użyta funkcja RemoveUserFromRole() z takim samym atrybutem, jaki użyto przy wywołaniu funkcji AddUserToRole().

Składnia

AddUserToRole( userLogin, role );

Argumenty

  • userLogin – login użytkownika, któremu ma być nadane uprawnienie;
  • role  – nazwa uprawnienia, dopuszczalne wartości:
    • „cc” – uprawnienie powoduje dodanie użytkownika do Pola DW (do wiadomości). Użytkownik będzie miał dostęp do sprawy w trybie „do odczytu”. Efekt dodania do pola DW opisano w artykule Pole DW.
    • „contribiutor” – uprawnienie powoduje dodanie użytkownika do Pola Wsp. (współpracownicy). Użytkownik będzie miał dostęp do sprawy w trybie edycji. Efekt dodania do pola DW opisano w artykule Pole DW
    • „reader” – uprawnienie powodujące nadanie użytkownikowi uprawnienia do odczytu, ale bez dodawania go do pola DW.
    • „forbidden” – uprawnienie powodujące zablokowanie dostępu do sprawy bez względu na to, jakie inne uprawnienia dynamiczne zostały przydzielone wcześniej.

Elementy powiązane:

Przykłady

Przykład 1:

AddUserToRole("test1", "cc");

Powoduje nadanie użytkownikowi o loginie „test1” uprawnienia do odczytu w danej sprawie. Użytkownik zostanie dodany do pola DW w sprawie. Sprawę będzie widział na liście WSZYSTKIE.

Przykład 2:

AddUserToRole("test2", "contributor");

Powoduje nadanie  użytkownikowi o loginie „test2” uprawnienia do edycji. Użytkownik zostanie dodany do pola Wsp. w sprawie. Sprawę będzie widział na liście DO WYKONANIA.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?