Print

Zadania

ekran - zadania

Kolumny zestawienia

– Biblioteka – nazwa biblioteki w której znajduje się usługa (np. AMODClasses, AMODDecisionSupportClasses),
– Klasa – nazwa klasy która ma być wywoływana, pełna z nazwą przestrzenią nazw (namespace),
– Typ – typ pola określającego częstotliwość,
– Częstotliwość, Przesunięcie, Liczba powtórzeń – znaczenie zależne od Typu,
– Ostatnie wykonanie – czas ostatniego wykonania usługi,
– Ostatni wynik – pokazuje ewentualny błąd ostatniego wykonania,
– Kolejne wykonanie – data kolejnego wykonania,
– Serwer wykonujący – jeśli zadanie jest aktualnie wykonywane te pole zawiera nazwę serwera wykonującego,
– Preferowany serwer – serwer, na któym zaleca się wykonanie usługi.

Lista dostępnych zadań

Nazwa zadania Opis
LoadScans ładownie skanów do systemu z dysku
LoadMails ładownie emaili do systemu
FullTextSearch tworzenie indeksu wyszukiwania
ImportXML import plików XML
Notifications fizyczne wysyłanie maili na serwer SMTP (wszystkie maile przechodzą przez ten job)
CasePermissions re-kalkulacja uprawnień do spraw
ClearLog czyszczenie tabeli system log i wysyłanie powiadomień o błędach (zostaje ostatnie 30 dni)
HeartBeat przesyłanie raportu o stanie systemu
DecissionsTrees budowania drzew decyzyjnych
Reminders generowanie maili z powiadomieniami o przekroczonym terminie
LockNotifications Powiadomienie o złamaniu blokad (nieużywane)
TextMiningTraining tworzenie indeksu do text mininingu
RulePeriodicHourly uruchamianie reguł godzinowych
RulePeriodicDaily uruchamianie reguł dziennych
SynchronizeDictionaries synchronizacja słowników zewnętrznych
UserNotifications Generowanie maili zbiorczych o zmianach na sprawach jeżeli ktoś nie ma ustawionego wysyłania maila od razu oraz dla osób ustawionych jako obserwujący i współpracownicy
ProcedureStatistics zbieranie danych do statystyk
SynchronizeWithAD synchronizacja z Active Directory
Histograms przeliczanie czasu wykonania etapów, analiza typowości przebiegu spraw
SkanujTo przekazanie/odebranie dokumentów z/od silnika OCR

Sposób tworzenia i zapisu harmonogram wykonania zadań

Typ Częstotliwość Przesunięcie Liczba powtórzeń Opis
stopped n/d n/d n/d Zadanie nie jest wykonywane.
month 10  (numer dnia w miesiącu od 1-31) n/d n/d Wykonywane 10-go dnia każdego miesiąca
day 16 10 n/d wykonywane codziennie o godz. 16.10.
hour 2 11 8 wykonywane co dwie godziny z przesunięciem 11 minut czyli np o 2:11, 4:11, 6:11 itd. powtórzone 8 razy
minute 5 1 0 wykonywane co 5 minut z przesunięciem o 1 minutę (czyli np. o 10:01, 10:06, 10:11 itd., bez ograniczeń na ilość powtórek),
minute 5 480 120 wykonanie co 5 minut zaczynające się 480 minut po północy (czyli o 8) i powtórzone 120 razy (czyli przez 10 godzin),
onetime 13 15 n/d wykonanie jednokrotne o najbliższej godzinie 13:15

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?