Print

Tytuł sprawy

Każda sprawa ma swój tytuł. Domyślenie tytuł jest tożsamy z nazwą procesu, dla którego sprawa została utworzona. Zobacz artykuł Układ ekranu

Tytuł sprawy może być w każdej chwili zmieniony z poziomu reguły.

Nie ma możliwości ręcznego edytowania tytułu sprawy przez użytkownika lub administratora.

Tytuł sprawy, to pole systemowe o nazwie [CaseTitle] i może ono być używane w treści reguł jak każde inne pole typu tekstowego.

[CaseTitle] = "Mój tytuł"
[CaseTitle] = "Faktura nr " + [Numer faktury] +" / " + [Kontrahent]

Dopuszczalna długość tekstu w tytule to 255 znaków.

Wizualnie, do tytułu wyświetlanego na listach, AMODIT dodaje numer sprawy w nawiasach okrągłych, jednak nie jest to elementem tytułu. Gdybyśmy próbowali odczytać tytuł z pola [CaseTitle], to nie ma w nim numeru sprawy w nawiasach.

Na listach, oprócz tytułu sprawy mogą być wyświetlane dodatkowe informacje, których występowanie zależy od ustawień pola formularza. Zobacz atrybut „Pokaż na listach” dla pola formularza.

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?