Zarządzanie grupami użytkowników

W AMODIT Grupa, to zbiór jednego lub wielu użytkowników. Grupa ma swoją unikalną nazwę, którą można posługiwać się w wielu miejscach. Traktowana jest podobnie jak użytkownik:

  • Można wskazać ją w polu „DO”, „DW” lub „Wsp” w funkcji przesyłania sprawy dalej
  • W polach Dw i Wsp w sprawie.
  • W polach typu Użytkownik na formularzu
  • W funkcjach reguł biznesowych, w których następuje odwołanie do użytkownika np ForwardCase(), AddCC itp.
  • W definicji reguł ręcznych przy wskazywaniu do kogo ma być przekazana sprawa.

Uprawnienia do zarządzania grupami wynikają z uprawnień systemowych.

Edycja parametrów grupy

Usuwanie grupy

Usunięcie grupy spowoduje, że grupa ta nie będzie dostępna do wyboru we wszystkich miejscach, o których napisano we wstępie. Jednakże pomimo usunięcia grupy, jej nazwa będzie widoczna w historii sprawy oraz w polach typu Użytkownik tam gdzie jej wcześniej użyto.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.