Print

Zarządzanie grupami użytkowników

Wprowadzenie

W AMODIT Grupa to zbiór jednego lub wielu użytkowników. Grupa ma swoją unikalną nazwę, którą można posługiwać się w wielu miejscach. Traktowana jest podobnie jak użytkownik:

Uprawnienia do zarządzania grupami wynikają z uprawnień systemowych.

Zarządzanie listą osób w grupie

Edycja parametrów grupy

Historia zmian

Po kliknięciu na ikonę „zegara” można podejrzeć historię zmian składu osobowego grupy.

Ustawienia główne

Po kliknięciu na ikonę „klucza francuskiego” otwiera się po prawej stronie panel z ustawieniami parametrów konfiguracyjnych wybranej grupy.

Na zakładce „Ustawienia główne” [1] można skonfigurować opcje lub wykonać akcje:

  • Można przekazywać sprawy do tej grupy [2] – opcja domyślnie jest włączona i oznacza, że daną grupę można użyć we wszystkich tych miejscach wymienionych we wprowadzeniu powyżej. Włączenie tej opcji uniemożliwi przekazywanie spraw do wybranej grupy, ale taką właściwość można wykorzystać w regułach procesów np. do sprawdzenia przynależności danej osoby do grupy funkcją IsGroupMember().
  • Usuń grupę [3] – przycisk usuwania grupy. Patrz również rozdział „Usuwanie grupy” poniżej.

Administratorzy grupy

Na zakładce „Administratorzy” [4] można wykonać następujące akcje:

  • Dodać kolejnego administratora grupy [5] – administrator grupy może zarządzać jej składem oraz konfiguracją.
  • Usunąć wybranego administratora [6].

Synchronizacja

Na zakładce „Synchronizacja” [7] można ustawić sposób zarządzania składem osobowym grupy poprzez jedną z poniższych opcji:

Wykorzystanie grupy

W zakładce „Wykorzystanie grupy” [11] można podejrzeć listę miejsc [12] w systemie AMODIT, gdzie dana grupa jest wykorzystywana.

Usuwanie grupy

Usunięcie grupy spowoduje, że grupa ta nie będzie dostępna do wyboru we wszystkich miejscach, o których wspomniano powyżej we wprowadzeniu. Jednakże pomimo usunięcia grupy, jej nazwa będzie widoczna w historii sprawy oraz w polach typu Użytkownik tam, gdzie jej wcześniej użyto.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?