Print

Aktualizacja Platformy AMODIT i .NET FRAMEWORK

Gdy są jednocześnie spełnione oba poniższe warunki, to aktualizację Platformy należy przeprowadzić zgonie z opisem w tym artykule.

 • aktualnie używana wersja Platformy AMODIT jest niższa niż 2016.0004, w tym również posiadająca dowolne „stare” oznaczenia np 2.9.1
 • wersja instalacyjna, to przynajmniej wersja oznaczona symbolem 2016.0004 lub wyższym.

Aktualizacja:

 1. Musisz posiadać dostęp i uprawnienia administracyjne do serwera (pulpitu) aplikacyjnego oraz do bazy danych.
 2. Wykonaj kopie bezpieczeństwa. Jest to BARDZO ważne, w sytuacji gdyby okazało się, że musisz cofnąć aktualizację.
  • Bazy danych AMODIT, zgodnie z posiadaną wersją bazy (MySQL lub MS SQL)
  • Plików aplikacji webowej na serwerze aplikacyjnym. Aplikacja webowa, jeżeli instalacja przebiegała standardowo, powinna znajdować się w katalogu c:inetpubAMODIT.
 3. Zaktualizuj .NET Framework do wersji 4.5.2. Wersję instalacyjną możesz pobrać ze strony Microsoft. https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=42642
 4. Uruchom konsolę cmd jako administrator i wykonaj polecenie:
  • C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319>aspnet_regiis -i
 5. Zatrzymaj usługę windows o nazwie AMODAsynchronousService.
 6. W Menedżerze usług IIS zatrzymaj aplikację webową AMODIT.
 7. Odinstaluj aplikację AMODITApps. (AMODIT Database Administrator)
 8. Wykonaj poniższe kroki zgodnie z instrukcją instalacji:
 9. Uruchom aplikację AMODIT Database Administrator.
 10. Zaznacz istniejącą bazę danych (okienko po lewej stronie) i kliknij przycisk „Update selected”.
 11. Po aktualizacji zamknij okno aplikacji AMODIT Database Administrator.
 12. W niektórych przypadkach AMODIT może zawierać informacje o połączeniu z bazą danych w pliku web.config. Przed aktualizacją KONIECZNIE należy upewnić się czy w web.config wpisane są dane dla connectionString. W tym celu należy:
  1. przejść do katalogu, w którym znajdują się pliki aplikacji, prawdopodobnie będzie to c:inetpubAMODIT lub c:inetpubAMODITDeploy.
  2. Odszukać plik web.config.
  3. Otworzyć go w Notatniku
  4. Odszukać ciąg znaków connectionString
  5. Sprawdzić czy sekcja dotycząca connectionString jest zakomentowana, Rozpoznajemy to po występujących przed tagiem <connectionString> sekwencji znaków „<!—„ i na końcu „–>”. Jeżeli, NIE JEST ZAKOMENTOWANA , oznacza to, że Twój web.config zawiera informacje o połączeniu z bazą danych. W takim przypadku należy:
   1. Zaznaczyć i skopiować do schowka cały tag <connectionString>.
   2. Przejść do katalogu, w którym znajdują się pliki instalacyjne nowej paczki Platformy AMODIT.
   3. Odszukać plik web.config.txt
   4. Otworzyć w notatniku web.config.txt
   5. Oszukać analogiczny tag z <connectionString>.
   6. Usunąć cały tag od znaków <– do znaków –>
   7. W to miejsce wkleić, skopiowany wcześniej do schowka tekst zawierający ustawienia dla Twojej bazy danych.
   8.  Zapisać plik web.config.txt
 13. Skopiuj całą zawartość katalogu nowej paczki instalacyjnej amoditdeploy do katalogu aplikacji webowej (pkt. 2).
 14. Skopiowany zostanie również zmodyfikowany plik web.config.txt (jeżeli wykonywane były czynności opisane wyżej w pkt 11.5)
 15. Odszukaj plik web.config i zmień jego nazwę na web.config.old
 16. Odszukaj plik web.config.txt i zmień jego nazwę na web.config
 17. Uruchom (albo zrestartuj) usługę windows zatrzymaną w pkt. 3.
 18. W Menedżerze usług serwera IIS:
  1. Odszukaj pulę aplikacji na której pracuje AMODIT. Prawdopodobnie będzie nazwana AMODIT.
  2. Prawym przyciskiem kliknij w pulę aplikacji. Wybierz  Basic settings (ustawienia podstawowe) i zmień wartość .NET Version z v2.0 na v4.0.
  3. Zapisz i uruchom aplikację webową AMODIT.

Aktualizacja jest ukończona. Przejdź do strony logowania Platformy AMODIT i zaloguj się.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?