Print

CopyTableData

Zastosowanie

Kopiuje dane z jednej tabeli do drugiej w tej samej sprawie lub w innej sprawie.

Składnia

CopyTableData(sourceTableName, targetCaseId, targetTableName, clearTargetTable)
CopyTableData(sourceTableName, targetCaseId, targetTableName, clearTargetTable, [copyCondition, sourceColumn, targetColumn, [sourceColumn, targetColumn, ...]]);

Argumenty

 • sourceTableName – (String) nazwa tabeli źródłowej
 • targetCaseId – (String)  identyfikator (ID) sprawy docelowej
 • targetTableName – (String) nazwa tabeli docelowej
 • clearTargetTable – (Boolean)
  • true jeżeli docelowa tabela ma być wyczyszczona przed umieszczeniem w niej kopiowanych danych,
  • false – kopiowane wiersze zostaną dodane w tabeli docelowej o ile nie istnieją już w niej identyczne wiersze
 • copyCondition – (String) (Opcja) wyrażenie zwracające true lub false specyfikujące które wiersze ze źródłowej tabeli mają być kopiowane.
 • sourceColumn – (String) (Opcja) nazwa kolumny ze źródłowej tabeli
 • targetColumn – (String) (Opcja) nazwa kolumny w docelowej tabeli

Zwracana wartość.

Zwraca tekst

Zwraca pusty ciąg, jeżeli nie wystąpiły błędy, lub numery wierszy w których wystąpiły błędy.

Powiązane elementy

 • Kopiowanie tabeli podczas definiowania procesu

Przykłady

Przykład 1:

Kopiuje zawartość tabeli „Pozycje faktury” do tabeli „Dekretacja” w tej samej sprawie. Tabela docelowa jest czyszczona przed umieszczeniem w niej kopiowanych danych. Kopiowane są wszystkie wiersze. Założeniem jest że istnieją kolumny o tych samych nazwach w tabeli źródłowej i docelowej. Wartości w tych kolumnach zostaną skopiowane do docelowej tabeli.

CopyTableData("Pozycje faktury", [CaseId], "Dekretacja", true);

W przykładzie użyto pola systemowego [CaseId], które zawiera identyfikator bieżącej sprawy.

Przykład 2:

Kopiuje zawartość tabeli „Pozycje faktury” do tabeli „Dekretacja w tej samej sprawie. Tabela docelowa jest czyszczona przed umieszczeniem w niej kopiowanych danych. Kopiowane są wiersze, dla których spełniony jest warunek „[Kwota netto] > 1000”. Założeniem jest że istnieją kolumny o tych samych nazwach w tabeli źródłowej i docelowej. Wartości w tych kolumnach zostaną skopiowane do docelowej tabeli.

CopyTableData("Pozycje faktury", [CaseId], "Dekretacja", true, "[Kwota netto]>1000");

W przykładzie użyto pola systemowego [CaseId], które zawiera identyfikator bieżącej sprawy.

Przykład 3:

Sytuacja jak w Przykładzie 2. Tym razem w tabeli docelowej istnieje kolumna [Ilość] a w źródłowej [Liczba]. Jeżeli dane z kolumny „Liczba” mają trafić do kolumny „Ilość” to składnia będzie wyglądała jak poniżej:

CopyTableData("Pozycje faktury", [CaseId], "Dekretacja", true, "[Kwota netto]>1000","Liczba","Ilość");

W przykładzie użyto pola systemowego [CaseId], które zawiera identyfikator bieżącej sprawy.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?