Print

Pole – Odnośnik

Pole typu odnośnik służy do łączenia sprawy z inną sprawą.

Pola używa się podobnie jak pola słownikowego z tym, że wyświetla ono listę spraw. Zachowanie pola zależy od tego, czy zostało  skonfigurowane do współpracy z procesem czy rejestrem.

Gdy wskazuje na proces

Sprawy mogą być wybierane z rozwijanej listy lub za pomocą filtru zaawansowanego (zobacz niżej)

Gdy sprawa została wybrana i jest widoczna w polu, to można do niej przejść klikając w ikonę ogniwa łańcucha.

Gdy wskazuje na rejestr

 

Sprawy mogą być wybierane z rozwijanej listy lub za pomocą filtru zaawansowanego (zobacz niżej)

Gdy pole wskazuje na rejestr, to dostępne są opcje podglądu, edycji i dodawania nowej pozycji do rejestru.

Podgląd

Podgląd pozwala na przejście do połączonej sprawy w trybie tylko do odczytu.

Kto zobaczy:

 • każdy, kto będzie miał dostępne to pole na formularzu.

Edytuj

Pozwala na edycję wybranej pozycji rejestru.

Kto ma dostępną tę opcję:

 • administratorzy 
 • administratorzy rejestru (procesu)
 • osoby wskazane w polu „Redaktorzy spraw” w ustawieniach rejestru (procesu). Jeżeli nikt tam nie będzie wskazany to nikt oprócz osób w roli administrator nie będzie miał tej opcji dostępnej.

+Dodaj

Pozwala na dodanie nowej pozycji do rejestru.

Kto ma dostępną tę opcję:

 • administratorzy
 • administratorzy rejestru (procesu)
 • osoby wskazane w polu „Proces może być uruchamiany tylko przez: „. Jeżeli nikt tam nie będzie wskazany, to nikt oprócz osób w roli administrator nie będzie miał tej opcji dostępnej.

Zaawansowany filtr do wyszukiwania spraw 

W obu przypadkach (proces i rejestr), pole może mieć włączony zaawansowany filtr do wyszukiwania spraw. Zobacz ustawienia dla pola opisane poniżej.

Ustawienia dla pola typu Odnośnik

 
 • Pole odnośnik musi odnosić się do jednego wskazanego procesu/rejestru.
 • Pole wyświetla użytkownikowi listę tytułów spraw. Można to zmienić wybierając odpowiednie pola w ustawieniach „Pole z wartością”, „Pole z opisem”. W takim przypadku lista spraw będzie reprezentowana przez wartości ze wskazanych pól.
 • Pole odnośnik, gdy wskazuje na proces (nie rejestr), domyślnie uwzględnia uprawnienia do spraw dla osoby, która w danym momencie korzysta z tego pola na formularzu, np wybiera zamówienie. Zobaczy więc tylko takie zamówienia, do których ma uprawnienia. Jeżeli jednak chcemy, aby taka osoba mogła wybierać spośród wszystkich dostępnych zamówień bez względu czy ma do nich uprawnienia czy nie, to należy odznaczyć opcję „Wyświetlaj listę spraw uwzględniając uprawnienia”
 • Pole odnośnik, gdy wskazuje na rejestr (nie proces), wyświetla użytkownikowi pełną zawartość rejestru np kontrahentów. Działanie to jest analogiczne jak przy użyciu pola słownikowego, gdzie użytkownik ma dostęp do całej zawartości słownika.
 • Można ograniczyć listę wyświetlanych spraw tylko do tych znajdujących się na określonym etapie np dla procesu Zamówień moglibyśmy wyświetlać sprawy tylko dla etapu np „Zamówienie zaakceptowane”
 • Można również ustawić, zaawansowany filtr ułatwiający  użytkownikowi  odnalezienie  właściwej sprawy
 • Ostatecznie, z poziomu reguł można zawęzić (nie można rozszerzyć)  listę wyświetlanych spraw używając funkcji SetReferenceFilter()

Takie połączenie (pole odnośnik) pozwala na komunikację pomiędzy sprawami. Wykorzystuje się do tego funkcje:

 • Get – pobierze dane z innej sprawy do aktualnej
 • Set – zaktualizuje dane w innej sprawie
 • forcase([Dotyczy zamówienia]) {…….} – wykona treść reguły zawartej w nawiasach klamrowych tak, jakby była ona wykonana w sprawie, do której się odnosimy

 

 
 
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?