Print

ForwardCase

Zastosowanie

Funkcja przekazuje sprawę do wskazanego użytkownika, na określony etap. Przekazanie na określony etap może być niemożliwe ze względu na wprowadzone w definicji etapów ograniczenia.

Funkcja nie powinna być używana w regule automatycznej ustawionej na „w trakcie edycji formularza”.

Składnia

ForwardCase("userLogin","stageName");
ForwardCase("userLogin","stageName","sendEmail");

Argumenty

  • userLogin – (String) Login użytkownika lub nazwa Grupy do której sprawa ma być przekazana
  • stageName – (String) Nazwa etapu na który sprawa ma być przekazana.
  • sendEmail – (Boolean) [Optional] Wskazuje czy użytkownik ma otrzymać powiadomienie mailowe o otrzymaniu sprawy, (domyślnie true)

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość logiczną. Funkcja zawsze zwraca true

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

Przekaże sprawę do użytkownika „rsimmons” i zmieni jej etap na „Walidacja” oraz wyśle maila z powiadomieniem do „rsimmons”

ForwardCase("rsimmons", "Walidacja");

Przykład 2:

Przekaże sprawę do użytkownika „rsimmons” i zmieni jej etap na „Walidacja” oraz nie wyśle maila z powiadomieniem do „rsimmons”

ForwardCase("rsimmons", "Walidacja", false);

Przykład 3:

Przekaże sprawę do menedżera bieżącego użytkownika nie zmieniając etapu.

ForwardCase(GetManager(CurrentUser()), CurrentStage());
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?