Sprawa zamknięta, dane na formularzu i działanie reguł

Co oznacza sprawa zamknięta?

Z biznesowego punktu widzenia oznacza sprawę, dla której zakończyło się procesowanie. Wszystkie czynności przewidziane dla spraw z tego procesu zostały wykonane i sprawa została zamknięta/zakończona.

Z technicznego punktu widzenia oznacza, że dla tej sprawy ustawiono pole systemowe [CaseIsClosed] na wartość true.

Jakie są tego konsekwencje dla danych w sprawie, reguł i raportów.

Edytowanie danych przez użytkowników

Dane w zamkniętej sprawie nie mogą być edytowane przez użytkowników. Wszystkie pola formularza są w stanie do odczytu, nie można dodawać dokumentów i komentarzy.

Działanie reguł dla spraw zamkniętych

 • reguła ręczna:
  • bez zaznaczonej opcji „Uruchamiaj również dla zamkniętych spraw” nie będzie widoczna w zamkniętej sprawie.
  • z zaznaczoną opcją „Uruchamiaj również dla zamkniętych spraw”, będzie widoczna jako przycisk i po kliknięciu na niego wykona się i może dokonać zmian w wartościach pól formularza jak i może zmienić etap sprawy i właściciela sprawy.
 • reguła automatyczna
  • bez zaznaczonej opcji „Uruchamiaj również dla zamkniętych spraw” nie będzie wykonywana dla zamkniętej sprawy.
  • z zaznaczoną opcją „Uruchamiaj również dla zamkniętych spraw”, będzie wykonywana, jednakże zmiany wartości nie zostaną zapisane w bazie danych, będą jedynie widoczne dla użytkownika na formularzu.>
 • reguła okresowa godzinowa i dzienna
  • nie są wykonywane dla spraw zamkniętych, nawet jeżeli w niektórych wersjach AMODIT w interfejsie użytkownika jest dostępna i zostanie zaznaczona opcja „Uruchamiaj również dla zamkniętych spraw”
 • reguła okresowa dla procesu
  • jeżeli w funkcji FindCase zostanie wybrana opcja CLOSED albo ALL, to zostaną uwzględnione również sprawy zamknięte i dalsza część reguły wykona się dla nich. Jeżeli reguła będzie zmieniała wartości w polach na formularzu to zostaną one zmienione i zapisane w bazie.

Odwoływanie się z innego procesu do sprawy zamkniętej poprzez funkcję Set, forcase lub foreachcase

Wywołanie tych funkcji w odniesieniu do sprawy zamkniętej spowoduje zmodyfikowanie wartości w tej zamkniętej sprawie.

Co widać w raportach tworzonych dla spraw zamkniętych?

Raporty zawsze wyświetlają dane, które zostały wcześniej zapisane w bazie danych, dotyczy to oczywiście i spraw zamkniętych.

 

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?