Jak zbudować nowy proces

Proces (procedura) składa się z etapów (stanów/statusów) oraz formularza zawierającego pola opisujące sprawę.

Najszybszą i najprostszą drogą do utworzenia procesu jest użycie kreatora Dodaj procedurę.

  1. Na karcie Nowa sprawa (1), kliknij Dodaj procedurę (2)Dodaj procedurę
  2. Kliknij Stwórz własną procedurę.Dodaj procedurę
  3. W polu Tytuł zaproponuj nazwę Twojej procedury. Nazwa powinna jednoznacznie określać zakres zastosowania procedury lub inaczej mówiąc typ sprawy, którą później będą uruchamiali użytkownicy. Przykładowo „Obieg dokumentu kosztowego”, „Wniosek urlopowy”, „Pismo przychodzące”, „Polecenie wyjazdu służbowego” itp.
  4. W polu Etapy zaproponuj nazwy etapów.Proponując nazwy Etapów, staraj się używać jednakowej formy np. określając czynność wykonywaną w ramach etapu (Rejestracja, Akceptacja przełożonego, Księgowanie, Przygotowanie odpowiedzi, itp) lub określając nazwy etapów jako czynność dokonaną (Zaakceptowane(y), Zaksięgowane(y), Odpowiedź udzielona, itp)Pole to możesz pozostawić puste. AMODIT utworzy domyślny pierwszy etap dla Twojej procedury o nazwie Start.
  5. Kliknij Utwórz. Procedura zostanie utworzona i będzie gotowa do użycia. Już w tym momencie możesz uruchomić pierwszą sprawę w nowo stworzonym procesie. Użytkownicy zaawansowani mogą przejść do ustawień procedury w celu szczegółowej parametryzacji.
  6. Kliknij Uruchom pierwszą sprawę wg tej procedury.
  7. Zdefiniuj kilka pól w swoim nowym procesie korzystając z funkcji „Dodaj nowe pole na formularzu.

Tym samym rozpocząłeś używanie Platformy AMODIT do procesowania spraw w nowo stworzonym przez siebie procesie. Proces ten nie jest jeszcze zbyt złożony. Jednak to co jest istotne, to fakt, że AMODIT zapewnia pełną obsługę sprawy. Możesz załączyć do sprawy dokumenty oraz możesz sprawę przekazać na kolejny etap.

 

Was this article helpful?
4.5 out Of 5 Stars

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?