Print

Jak zbudować nowy proces – najszybszy i najprostszy sposób

Proces (procedura) składa się z etapów (stanów/statusów) oraz formularza zawierającego pola opisujące sprawę, a do których wprowadza się dane.

Najszybszą i najprostszą drogą do utworzenia procesu jest użycie kreatora Dodaj proces, o ile opcja ta nie została wyłączona przez administratora systemu.

  1. Na zakładce Procesy [1], kliknij Dodaj proces [2].
  2. W polu Tytuł [3] zaproponuj nazwę Twojego procesu. Nazwa powinna jednoznacznie określać zakres zastosowania procesu lub inaczej mówiąc typ sprawy, którą później będą uruchamiali użytkownicy. Przykładowo „Obieg dokumentu kosztowego”, „Wniosek urlopowy”, „Pismo przychodzące”, „Polecenie wyjazdu służbowego” itp.
  3. W polu Etapy [4] zaproponuj nazwy etapów. Proponując nazwy Etapów, staraj się używać jednakowej formy np. określając czynność wykonywaną w ramach etapu (Rejestracja, Akceptacja przełożonego, Księgowanie, Przygotowanie odpowiedzi itp.) lub określając nazwy etapów jako czynność dokonaną (Zaakceptowane(y), Zaksięgowane(y), Odpowiedź udzielona itp.). Pole to możesz pozostawić puste. AMODIT utworzy domyślny pierwszy etap dla Twojej procedury o nazwie Start.
  4. Kliknij Utwórz [5]. Proces zostanie utworzony i będzie gotowy do użycia. Już w tym momencie możesz uruchomić pierwszą sprawę w nowo stworzonym procesie. Użytkownicy zaawansowani mogą przejść do ustawień procedury w celu szczegółowej parametryzacji.
  5. Kliknij Uruchom pierwszą sprawę wg tego procesu [6].
  6. Zdefiniuj kilka pól w swoim nowym procesie korzystając z funkcji „Dodaj nowe pole na formularzu” [7] albo przejdź do zaawansowanej konfiguracji procesu [8].
  7. Jeśli wybrałeś opcję utworzenia pola [7] bezpośrednio z formularza sprawy, to pojawi się okno, gdzie będzie możliwość wprowadzenia parametrów pola (nazwa, typ i lokalizacja w sekcji formularza) [9].
  8. Kliknij przycisk Dodaj [10].
  9. Efektem końcowym będzie utworzenie prostego formularza, a sam proces będzie gotowy do użycia.

Tym samym rozpocząłeś używanie Platformy AMODIT do procesowania spraw w nowo stworzonym przez siebie procesie. Proces ten nie jest jeszcze zbyt złożony. Jednak to co jest istotne, to fakt, że AMODIT zapewnia pełną obsługę sprawy. Możesz załączyć do sprawy dokumenty oraz możesz sprawę przekazać na kolejny etap.

 

Czy artykuł był pomocny?
4.5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?