Print

Pole walidowane

Pole to jest odmianą pola tekstowego (krótki tekst) ze sprawdzeniem poprawności wprowadzonego ciągu znaków. Pole pozwala na walidację typowych ciągów danych, jednak nie jest to tożsame ze stosowaniem maski na wprowadzanie danych. Oznacza to, że użytkownik może wpisywać w polu dowolne znaki i dopiero przy próbie wyjścia z pola wartość zostanie sprawdzona. Jeżeli nie będzie zgadzała się z wzorcem, pole zostanie wyświetlone na czerwono.

 • dla Polski są to
  • PL NIP,
  • PL PESEL,
  • PL REGON,
  • PL IBAN,
  • PL kod pocztowy
 • dla Niemiec  są to
  • DE Steueridentifikationsnummer,
  • DE rentenversicherung,
  • DE ausweisnummer,
  • DE umsatzsteuer ID,
  • DE Betriebsnummer,
  • DE IBAN
 • oraz adres e-mail.

Ponadto możliwa jest walidacja dowolnego ciągu znaków określonego odpowiednim wyrażeniem regularnym. Informacje na temat wyrażeń regularnych można znaleźć na wielu stronach internetowych.

Parametry definiujące:

 Atrybut Opis 
 Typ Pole może przyjmować dowolne znaki alfanumeryczne.
Maksymalna długość wprowadzanego tekstu to 256 znaków.
Szerokość pola obejmuje jedną kolumnę na formularzu.
 Wartość domyślna Umożliwia wprowadzenie tekstu, który pojawi się w polu na formularzu w momencie utworzenia nowej sprawy. Wprowadzany tekst również musi odpowiadać wybranemu wzorowi.

Zobacz też:

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?