Zastępstwa

Urlop lub nieobecność pracownika nie może wiązać się z opóźnieniem w wykonaniu zadań. Dzięki funkcji obsługi zastępstw Platforma AMODIT pozwala na płynny przebieg procesów bez kumulowania się zaległości. Osoba udająca się na urlop wskazuje swojego zastępcę. W okresie jej nieobecności zastępca otrzymuje dostęp TYLKO do spraw znajdujących się na liście DO WYKONANIA osoby zastępowanej. Może wykonać czynności w imieniu osoby zastępowanej np zaakceptować fakturę, wprowadzić uwagi do umowy lub dowolną inną akcję wynikającą z działających w danej firmie procesów. W historii sprawy wykonana czynność oznaczona będzie jako wykonana przez zastępcę tzn pojawi się imię i nazwisko zastępcy, a nie osoby zastępowanej.

Jak działają zastępstwa?

Zastępca ma dostęp do spraw z listy „Do wykonania” osoby zastępowanej z takimi samymi uprawnieniami, jakie ma osoba zastępowana. Oznacza to, że w konkretnej sprawie będzie miał dostęp do tych samych elementów (np pól, tabel, dokumentów, przycisków) jak osoba zastępowana. Zastępcy nie są nadawane uprawnienia na poziomie procesu czy systemu. Oznacza to, że zastępując administratora systemu, zastępca NIE uzyska uprawnień administratora. Należy pamiętać, że funkcjonalność zastępstw wymaga skonfigurowania. Zobacz artykuł  

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?