Print

Edycja danych użytkownika

Użytkownik może samodzielnie edytować dane dotyczące jego konta.

 Jeżeli włączona jest synchronizacja z AD, to niektóre z pól mogą być pobierane przez AMODIT z AD. Ponadto, w ustawieniach systemowych można zdecydować, które pola będą synchronizowane z AD. Dla tych pól przy opisie dodano znacznik (AD). Ozncza to, że ręczna zamiana wartości zostanie nadpisana przy najbliższej synchronizacji z AD.

 • Login – musi być unikalny w obrębie Platformy AMODIT. (AD)
 • Imię – (AD)
 • Nazwisko – (AD)
 • Email – główny email użytkownika używany do wysyłania powiadomień (AD)
 • Email2, Email3, Email4 – dodatkowe e-maile użytkownika nie synchronizowane z AD
 • Format zapisu dat i liczb – indywidualne ustawienia użytkownika nadpisujące ustawienia systemowe. Porównaj rozdział o wyborze języka.
 • Lokalizacja – adres miejsca pracy (AD)
 • Stanowisko – (AD)
 • Dział – wskazywany ze struktury organizacyjnej, po wybraniu przycisku „Wybierz dział” (AD)
 • Przełożony – osoba/grupa, której użytkownik raportuje. (AD)
 • Numery telefonów (AD)
 • Grupy – lista grup, do których należy użytkownik.
 • Powiadomienia o otrzymaniu sprawy – określa częstotliwość otrzymywania powiadomień o otrzymaniu sprawy (Natychmiast, Co godzinę, Raz dziennie, Nigdy). Ustawienie to jest powiązane z ustawieniem systemowym.
 • Pozostałe powiadomienia – określa częstotliwość otrzymywania pozostałych powiadomień (Co godzinę, Raz dziennie, Raz na tydzień, Nigdy).
 • Uprawnienia systemowe (Administrator, Administrator lokalny, Administrator merytoryczny, Konto zablokowane Użytkownik systemowy)

Dostępne funkcje

 • Zmień hasło
 • Dodanie zdjęcia profilowego
 • Pobranie zdjęcia profilowego z facebook’a
 • Zapisz

Użytkownicy posiadający uprawnienia „administratora” lub uprawnienia do „zarządzania użytkownikami i grupami” mogą edytować dane innych użytkowników.

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?