Organizacja list procesów, raportów lub pozycji menu w kategorie (foldery) lub zakładki

W poniższym filmie prezentujemy sposób organizacji list procesów, raportów lub pozycji lewego/głównego menu nawigacyjnego w postaci kategorii/folderów lub zakładek.

Was this article helpful?
5 out Of 5 Stars

1 rating

5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?