Print

Ustawianie przypomnienia

Wprowadzenie

W systemie AMODIT użytkownik procesujący daną sprawę może sobie ustawić przypomnienie/termin (datę i czas), do kiedy ma się daną sprawą zająć. Ustawienie to będzie działało tylko dla użytkownika, który je ustawia. Po przekroczeniu terminu otrzyma on stosowne powiadomienie.

Jak ustawić przypomnienie na sprawie?

W celu ustawienia przypomnienia trzeba przejść do formularza wybranej sprawy i wykonać następujące kroki:

 • [1] W prawym górnym rogu formularza sprawy kliknąć na przycisk znaku „+” w niebieskim kółku.

 • [2] Rozwinie się lista przycisków, a na niej należy kliknąć przycisk „Przypomnienie”, o ile jest dostępny.

 • [3] Na wyświetlonym formularzu kalendarza …
 • [4] … wybrać datę i czas przypomnienia/terminu.
 • [5] Kliknąć przycisk „Ustaw”, aby zapisać zmiany.

Efekt działania przypomnienia

Jeśli sprawa będzie pozostawała u użytkownika, a termin przypomnienia jeszcze nie minie, to będzie on wyświetlany na niebiesko na liście spraw ([6] na poniższym obrazku) …

… i na formularzu sprawy ([7] na poniższym obrazku).

Gdy założony termin upłynie, a sprawa do tego czasu nie zmieni etapu lub właściciela, to data i czas przypomnienia na liście spraw i formularzu ([8] na poniższym obrazku) będą wyświetlane na czerwono. Dodatkowo użytkownik, który ustawił sobie przypomnienie, otrzyma powiadomienie o przekroczeniu terminu.

Konfiguracja ustawień systemowych

Powyższy mechanizm będzie działał, o ile wcześniej w ustawieniach systemowych AMODIT dokona się następujących zmian:

 • [9] Przejść do ustawień systemowych …
 • [10] … i skonfigurować harmonogram zadania „Reminders”.

Następnie należy skonfigurować wartości parametrów odpowiadających za wysyłanie przypomnienia o upływie ustawionego na sprawie terminu:

 • [11] Przejść do ustawień systemowych.
 • [12] Przejść do zakładki „Usługi” …
 • [13] … a następnie do sekcji „Przypomnienia”.
 • [14] Ustawić wartości dwóch parametrów:
  • „SendMailForManualReminder” – włącznik powiadomień;
  • „ReminderPeriod” – czas w minutach określający okres, dla którego sprawdzane są sprawy, w których może dojść do przekroczenia terminu. Ustawiana wartość powinna być większa od częstotliwość zadania „Reminders” ([10] na poprzednim obrazku). Jeżeli nie zostanie ustawiona wartość, to domyślnie będą wzięte 24 godziny.
   Działa to w ten sposób: w momencie odpalenia zadania „Reminders” do bieżącego czasu dodawane jest tyle minut, ile ustawione jest w parametrze „ReminderPeriod”, tworząc w ten sposób przedział czasowy. Następnie zadanie wybiera sprawy, w których termin ważności wpada w wyliczony przedział czasowy, i wysyła maila, o ile znacznik „SendMailForManualReminder” jest włączony.

 

 

Czy artykuł był pomocny?
4.5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?