Print

Reguły ręczne – przyciski akcji

Przyciski akcji umieszczane są na pasku akcji w górnej części formularza. Mogą pojawiać się również na liście spraw do wykonania o ile zostaną tak skonfigurowane.

W poniższym przykładzie mamy trzy przyciski akcji. Za ich definicję odpowiadają reguły ręczne.

Definicja reguły ręcznej (przycisku) obejmuje:

  • wygląd przycisku (kolor, ikona, treść)
  • dostępność przycisku (czy, kto i kiedy będzie widział przycisk)
  • kolejność na pasku akcji
  • akcję, czyli czynności, które system wykona gdy użytkownik kliknie w wybrany przycisk.

pasek akcji

Zakres czynności, które mogą być wykonane przez system po kliknięciu przez użytkownika w przycisk jest bardzo szeroki i może obejmować:

  • przekazanie sprawy na inny etap i do innego użytkownika
  • wykonanie sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika na formularzu
  • wykonanie dowolnych obliczeń
  • pobieranie danych lub wykonanie sprawdzenia w systemach zewnętrznych
  • wysyłanie maila do innego użytkownika/użytkowników
  • i inne (zobacz funkcje reguł biznesowych)

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?