Print

Połączenia nazwane do baz danych

Wprowadzenie

W ustawieniach systemowych AMODIT znajduje się funkcjonalność o nazwie „Database Connection Strings” ([4] na poniższym obrazku).

Jest to miejsce, gdzie konfiguruje się tzw. połączenia nazwane do baz danych. Połączenia nazwane wykorzystywane powinny być:
– w funkcji reguł ExecuteSQL();
– w konfiguracji słowników zewnętrznych;
– w konfiguracji zewnętrznych źródeł danych.

Zalety przechowywania konfiguracji połączeń w jednym miejscu:
– zmiana konfiguracji jakiegoś nazwanego połączenia od razu funkcjonuje we wszystkich jego wywołaniach. Nie ma potrzeby aktualizowania konfiguracji połączeń w wymienionych powyżej funkcjonalnościach AMODIT.
– wszystkie połączenia zarządzane są z jednego miejsca, co zwiększa bezpieczeństwo systemu. Dostęp do ich konfiguracji posiadają tylko administratorzy systemu.

Konfiguracja połączenia nazwanego z użyciem ODBC

Na poniższym obrazku pokazany jest przykład połączenia do zewnętrznej bazy danych (MS SQL Server) za pomocą sterownika ODBC.

UWAGA! Przed przystąpieniem do konfiguracji połączenia z użyciem ODBC należy się upewnić, że na serwerze zainstalowano odpowiedni sterownik do serwera baz danych, z którym się łączymy.

W celu skonfigurowania atrybutu „Connection string” połączenia nazwanego zaleca się skorzystać ze strony https://www.connectionstrings.com/. Na stronie tej wymienione są parametry konfiguracyjne połączenia do bazy danych w zależności od używanego sterownika.

W przypadku połączenia z silnikiem baz danych MS SQL Server należy skorzystać z …
– … „Standard security”, jeśli posiadamy nazwę użytkownika i hasło, po których będziemy łączyć się z bazą danych;
– … „Trusted Connection”, jeśli występuje logowanie zintegrowane, tzn. konto użytkownika, na którym działa web aplikacja AMODIT i usługa Windows AMODAsynchronousService, jest kontem domenowym. Oczywiście takie konto musi mieć stosowne uprawnienia do bazy danych.

Konfiguracja połączenia nazwanego z użyciem natywnych sterowników MySQL albo MS SQL Server

Od wydania (z pewnością) 240331 systemu AMODIT istnieje możliwość skorzystania w połączeniach nazwanych ze sterowników „natywnych”, tzn. wbudowanych w system AMODIT. Do wyboru są tylko opcje MySQL albo SQL Server. Na poniższym obrazku prezentujemy przykład połączenia do bazy danych typu MySQL.

W parametrze „Connection string” wpisuje się parametry połączenia zgodnie z zasadami opisanymi w poprzednim rozdziale, ale bez potrzeby instalowania dedykowanego sterownika ODBC i podawania parametru „Driver”.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?