IncomingFromEnadawca

Funkcja wykorzystuje usługę sieciową Elektroniczny Nadawca. Po wysłaniu informacji o liście do nadania, funkcja zapisuje otrzymany numer pakietu w polu poleNumerPrzesyłki formularza.

Syntax

IncomingFromEnadawca()

Function arguments

Return value

This function returns String.
W przypadku sukcesu zwraca pusty ciąg znaków. W przypadku błędu zwraca jego opis.

Examples

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?