Print

DateAdd

Zastosowanie

Dodaje określoną liczbę jednostek czasu do wskazanej daty. Podając ujemną wartość uzyskujemy efekt odjęcia.

Składnia

DateAdd("timeUnit", "baseDate", "amount");
DateAdd("timeUnit", "baseDate", "amount", "region");

Argumenty

  • timeUnit- (string) Określa jednostkę czasu. Dopuszczalne wartości : [year | month | day | hour | minute | second | workday]
  • baseDate– (DateTime) Data początkowa
  • amount– (Decimal) liczba jednostek czasu
  • region (String) [Optional] Używane tylko z timeUnit ==’workday’ . Określa ile dni roboczych ma być dodanych do daty bazowej Obsługiwane regiony : 'PL’ | 'HU’.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość DateTime.

Zwracana nową datę z uwzględnieniem czasu po dodaniu wskazanej liczby jednostek czasu.

W przypadku błędnie podanych argumentów zwraca pusty string.

Elementy powiązane

  • Funkcja Today
  • Dla argumentu „day” odpowiednikiem jest funkcja DayDiff
  • Dla argumentu „hour” odpowiednikiem jest funkcja HourDiff
  • Zobacz też YearDiff, MonthDiff,

Przykłady

Przykład 1

nextMonth = DateAdd("month", CurrentDateTime(), 1);

Dodaje jeden miesiąc do bieżącej daty i zapamiętuje wynik w zmiennej o nazwie nextMonth.

Przykład 2

reminder = DateAdd("workday", CurrentDateTime(), 5, "PL");

Dodaje 5 dni roboczych do bieżącej daty uwzględniając dni wolne i święta dla Polski i zapamiętuje nową datę w zmiennej o nazwie 'reminder’.

Przykład 3

previousMonthDate = DateAdd("month", Today(), -1);

Wyznacza datę poprzedniego miesiąca odpowiadającą dacie dzisiejszej.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?