Print

DisableRow

Zastosowanie

Funkcja zabezpiecza wiersz tabeli przed możliwością usunięcia go przez użytkownika z poziomu formularza.

NIE powoduje natomiast przełączenia poszczególnych pól tabeli w tryb tylko do odczytu. Jeżeli celem jest przełączenie poszczególnych pól tabeli w tryb tylko do odczytu, to należy użyć funkcji DisableField();

Funkcja może być używana TYLKO w regułach tabel.

Składnia

DisableRow();
DisableRow("comment");

Argumenty

  • comment – (String) [Opcja] podpowiedź dla użytkownika pokazywana gdy najedzie on myszką na znak usuwania wiersza.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zawsze zwraca true

Przykłady

Przykład 1:

Poniższy skrypt, użyty w regule tabeli, dla wierszy dla których w kolumnie [Kwota] wartość jest większa od 1000 zablokuje możliwość usuwania takich wierszy, a dla wszystkich pozostałych wierszy włącza możliwość ich skasowania. Jeżeli reguła tabeli będzie miała ustawiony tryb „uruchamiaj w trakcie edycji”, to stan będzie zmieniał się na bieżąco gdy użytkownik będzie zmieniał wartość w polu kwota dowolnego wiersza.

if ([Kwota] > 1000)
{
   DisableRow("Nie możesz usuwać wierszy dla których kwota przekracza wartość 1000 zł")
}
else
{
   EnableRow();
}
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?