Print

AddDictionaryPosition

Zastosowanie

Funkcja dodaje nową pozycję do słownika skojarzonego z określonym polem typu słownik na formularzu.

Składnia

AddDictionaryPosition("fieldTitle","positionValue");
AddDictionaryPosition("fieldTitle","positionValue","description");
AddDictionaryPosition("fieldTitle","positionValue","description","externalId");
AddDictionaryPosition("fieldTitle","positionValue","description","externalId", "addCategory");
AddDictionaryPosition("fieldTitle","positionValue","description","externalId", "category");

Argumenty

 • fieldTitle – (String) Nazwa pola typu słownik
 • positionValue – (String) nowa wartość dodawana do słownika.
 • description – (String) [Optional] wartość dla pola Opis w słowniku.
 • externalId – (Decimal) [Optional] zewnętrzny ID dla dodawanej pozycji.
 • addCategory – (Boolean) [Optional] dla nowej, właśnie dodawanej pozycji słownika, ustawia kategorię wg wartość pola nadrzędnego.
 • category – (String) [Optional] ustawia kategorię dla nowo tworzonej pozycji słownika wg podanego tekstu. Podana kategoria musi istnieć w słowniku nadrzędnym.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca tekst.

Zwraca wartość nowo dodanej pozycji.

Elementy powiązane

 • pole typu słownikowego
 • Funkcja CheckDictionaryItem
 • Funkcja GetDictionaryDescription
 • Funkcja GetDictionaryItem
 • Funkcja GetDictionaryItemData
 • Funkcja HasChilds
 • Funkcja SetDictionaryDescription
 • Funkcja SetDictionaryFieldItem (wycofana)
 • Funkcja SetDictionaryItem (wycofana)

Przykłady

Przykład 1:

Dodaje pozycję 'Astrafox’ do słownika  związanego z polem o nazwie 'Customer’.

AddDictionaryPosition("Customer","Astrafox");

Przykład 2:

Dodaje pozycję 'Astrafox’ do słownika  związanego z polem o nazwie 'Customer’ oraz ustawia wartość externalID na '123′.

AddDictionaryPosition("Customer","Astrafox","123");

Przykład 3:

Dodaje pozycję 'Astrafox’ do słownika  związanego z polem o nazwie 'Customer’, wstawia w pole Opis wartość „Warszawa” oraz ustawia wartość externalID na '123′.

AddDictionaryPosition("Customer","Astrafox","Warszawa","123");

Przykład 4:

Na formularzu istnieją dwa pola: [Województwo] i [Miasto], oba słownikowe. Słownik „województwa” jest nadrzędny dla słownika „miasta”. Załóżmy, że w polu [Województwo] wybrano „mazowieckie”. W takim kontekście wywołanie funkcji:

AddDictionaryPosition(„Miasto”,”Warszawa”””,””, „true”); 

spowoduje dodanie „Warszawa” do słownika „miasta” i ustawi dla tej pozycji kategorię „mazowieckie”

Przykład 5:

Na formularzu istnieją dwa pola: [Województwo] i [Miasto], oba słownikowe. Słownik „województwa” jest nadrzędny dla słownika „miasta”. Załóżmy, że w słowniku „województwa” istnieje pozycja „mazowieckie”. W takim kontekście wywołanie funkcji:

AddDictionaryPosition(„Miasto”,”Warszawa”””,””, „mazowieckie”);

spowoduje dodanie „Warszawa” do słownika „miasta” i ustawi dla tej pozycji kategorię „mazowieckie”, bez względu na to jaka wartość była aktualnie wybrana w polu [Województwo].

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?