Print

Funkcje używane w regułach biznesowych

Platforma AMODIT wyposażona została w silnik reguł biznesowych. Pozwala on precyzyjnie sterować przepływem procesów. Sterowanie odbywa się za pomocą licznych funkcji, których zastosowanie opisano poniżej. Każda funkcja ma też swój opis dostępny bezpośrednio na Platformie AMODIT w miejscu gdzie tworzy się reguły. Poniższy opis może się różnić od tego dostępnego w AMODIT np liczbą przykładów, odnośnikami do innych podobnych funkcji. Ponadto tu zgromadzono funkcje tematycznie np te do obsługi ukrywania i pokazywania pól, albo takie które wiążą się z obsługą dat. Powinno to ułatwić odszukanie właściwej funkcji.

Funkcje sterowania zachowaniem się pól i sekcji na formularzu

Nazwa funkcji Znaczenie
HideSection Ukrywa sekcję na formularzu.
ShowSection Pokazuje sekcję na formularzu
HideField Ukrywa pole na formularzu
ShowField Pokazuje pole na formularzu
DisableField Wyłącza pole na formularzu
EnableField Włącza pole na formularzu
FieldIsIncorrect Pozwala podświetlić pole, gdy zawiera niepożądaną wartość
FieldIsCorrect Pozwala usunąć efekt podświetlenia pola, gdy pole zawiera prawidłową wartość.

Funkcje sterowania przepływem sprawy

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AssignProcedure  Przypisanie lub zmiana typu procedury.
 ChangeStage  Zmienia etap bez zmiany właściciela.
 CloseCase  Zamyka sprawę.
 CopyCase  Tworzy kopię sprawy
 CreateCase  Tworzy nową sprawę we wskazanym procesie.
 CurrentStage Funkcja zwraca nazwę aktualnego etapu
 CurrentUser Funkcja zwraca login bieżącego użytkownika
 DeleteCase  Usuwa sprawę z systemu.
 ForwardCase  Przekazuje sprawę do użytkownika lub grupy oraz zmienia etap/status sprawy
 RedirectToCase
 RedirectToUrl

Funkcje związane z obsługą uprawnień

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddCC Dodaje użytkownika lub grupę w polu „DW – do wiadomości” (CC – carbon copy)
 AddCON Dodaje użytkownika lub grupę w polu  „Wsp. – Współpracownik” (CON – contributors)
 AddUserToRole  Dodaje użytkownika do roli dla danej sprwy
 ClearCC  Usuwa wszystkich użytkowników z roli obserwatorów dla konkretnej sprawy
 ClearCON  Usuwa wszystkich użytkowników z roli Współpracowników dla danej sprwy
 GetCC  Zwraca listę użytkowników przypisanych do roli Obserwatorów dla danej sprawy
 GetCON  Zwraca listę użytkowników przypisanych do roli Współpracowników dla danej sprawy.
 RemoveCON  Usuwa użytkownika lub grupę z listy współpracowników w sprawie.
 RemoveCC Usuwa użytkownika lub grupę z listy obserwatorów w sprawie.
 RemoveUserFromRole  Usuwa użytkownika lub grupę z określonej roli dla sprawy

Funkcje związane z obsługą dat

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 CheckOverlappingDates
 CheckOverlappingDatesTables
 CurrentDateTime
 DateAdd
 DateDiff
 DatePart
 DateTime Zwraca obiekt typu data/czas na podstawie zadanych parametrów.
 DayDiff
 GetDeadline
 HourDiff
 MonthDiff
 SetReminder Ustawia datę i czas przypomnienia/terminu na danej sprawie.
 Today Zwraca bieżącą datę bez części czasowej, a dokładnie to zwraca północ (godzinę 00:00:00) bieżącego dnia.
 WorkDayDiff Pozwala na wyliczenie ilości dni pracujących między dwoma datami.
 YearDiff

Funkcje związane z obsługą słowników

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddDictionaryPosition Dodaje nową pozycję do słownika połączonego z polem na formularzu.
 CheckDictionaryItem
 GetDictionaryDescription
 GetDictionaryId
 SetDictionaryDescription

Funkcje związane z obsługą tabel na formularzu

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddTableRow Dodaje wiersz do tabeli.
 ConditionalGet
 ConditionalMax
 ConditionalMin
 ConditionalSet
 ConditionalSetTabelRowsSum
 ConditionalSum
 CountRows
 DisableRow
 EnableRow
 Get
 Length
 Max
 Min
 RemoveTableRow
 Set
 Sum

Funkcje związane z obsługą załączników

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddBarcode Nakłada kod kreskowy na załączniki typu PDF.
 AttachmentsCount
 ChangeAttachmentName
 CheckConnected
 ConditionalMax
 ConditionalMin
 ConditionalSetTabelRowsSum
 ConditionalSum
 CountDocuments
 GetBarcodes
 GetQRcodes
 Length
 Max
 Min
 Sum

Pozostałe funkcje

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddComment Dodaje komentarz do bieżącej sprawy
 AddNews Tworzy nowy ogólny komunikat (Aktualności)
 CancelSignature
 CaseCreator
 CaseForwarder
 CaseOwner
 CheckAllRequiredParams
 CheckCaseRequirementsComplied
 CountConnectedOpen
 CountConnectedClosed
 ERP_PutDocumentInBufor
 ExecuteSQL
 FillFieldsFromString
 FillFromSkanujTo
 FireRules
 ForEach
 ForEachLine
 FormatValue
 FullName
 GetComments
 GetEmail
 GetManager
 GetSubordinate
 GetSystemParameterValue
 GetUserData
 GetUserDataFromAD
 HasChilds
 IsEmpty
 IsFormValid
 IsUniqueValue
 IsValidFieldValue
 Length
 NextNumber
 NumberToMoneyText
 RegExp
 Round
 ReplaceRegionalLetters
 SendCasePrintMail
 SendMessage
 ShowMessage
 SignCase
 SignField
 StringContains
 StringReplace
 Substring
 ToNumber
 Trim
 WriteToSystemLog

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?