Print

Funkcje używane w regułach biznesowych

Platforma AMODIT wyposażona została w silnik reguł biznesowych. Pozwala on precyzyjnie sterować przepływem procesów. Sterowanie odbywa się za pomocą licznych funkcji, których zastosowanie opisano poniżej. Każda funkcja ma też swój opis dostępny bezpośrednio na Platformie AMODIT w miejscu gdzie tworzy się reguły. Poniższy opis może się różnić od tego dostępnego w AMODIT np liczbą przykładów, odnośnikami do innych podobnych funkcji. Ponadto tu zgromadzono funkcje tematycznie np te do obsługi ukrywania i pokazywania pól, albo takie które wiążą się z obsługą dat. Powinno to ułatwić odszukanie właściwej funkcji.

Funkcje sterowania zachowaniem się pól i sekcji na formularzu

Nazwa funkcji

Znaczenie
HideSection Ukrywa sekcję na formularzu.
ShowSection Pokazuje sekcję na formularzu
HideField Ukrywa pole na formularzu
ShowField Pokazuje pole na formularzu
DisableField Wyłącza pole na formularzu
EnableField Włącza pole na formularzu
FieldIsIncorrect Pozwala podświetlić pole, gdy zawiera niepożądaną wartość
FieldIsCorrect Pozwala usunąć efekt podświetlenia pola, gdy pole zawiera prawidłową wartość.

Funkcje sterowania przepływem sprawy

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AssignProcedure  Przypisanie lub zmiana typu procedury.
 ChangeStage  Zmienia etap bez zmiany właściciela.
 CloseCase  Zamyka sprawę.
 CopyCase  Tworzy kopię sprawy
 CreateCase  Tworzy nową sprawę we wskazanym procesie.
 CurrentStage Funkcja zwraca nazwę aktualnego etapu
 CurrentUser Funkcja zwraca login bieżącego użytkownika
 DeleteCase  Usuwa sprawę z systemu.
 ForwardCase  Przekazuje sprawę do użytkownika lub grupy oraz zmienia etap/status sprawy
 RedirectToCase  
 RedirectToUrl  

Funkcje związane z obsługą uprawnień

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddCC Dodaje użytkownika lub grupę w polu „DW – do wiadomości” (CC – carbon copy)
 AddCON Dodaje użytkownika lub grupę w polu  „Wsp. – Współpracownik” (CON – contributors)
 AddUserToRole  Dodaje użytkownika do roli dla danej sprwy
 ClearCC  Usuwa wszystkich użytkowników z roli obserwatorów dla konkretnej sprawy
 ClearCON  Usuwa wszystkich użytkowników z roli Współpracowników dla danej sprwy
 GetCC  Zwraca listę użytkowników przypisanych do roli Obserwatorów dla danej sprawy
 GetCON  Zwraca listę użytkowników przypisanych do roli Współpracowników dla danej sprawy.
 RemoveCON  Usuwa użytkownika lub grupę z listy współpracowników w sprawie.
 RemoveCC Usuwa użytkownika lub grupę z listy obserwatorów w sprawie.
 RemoveUserFromRole  Usuwa użytkownika lub grupę z określonej roli dla sprawy

Funkcje związane z obsługą dat

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 CheckOverlappingDates  
 CheckOverlappingDatesTables  
 CurrentDateTime  
 DateAdd  
 DateDiff  
 DatePart  
 DateTime  
 DayDiff  
 GetDeadline  
 HourDiff  
 MonthDiff  
 SetDeadline  
 Today  
 WorkDayDiff  
 YearDiff  

Funkcje związane z obsługą słowników

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddDictionaryPosition Dodaje nową pozycję do słownika połączonego z polem na formularzu.
 CheckDictionaryItem  
 GetDictionaryDescription  
 GetDictionaryId  
 SetDictionaryDescription  

Funkcje związane z obsługą tabel na formularzu

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddTableRow Dodaje wiersz do tabeli.
 ConditionalGet  
 ConditionalMax  
 ConditionalMin  
 ConditionalSet  
 ConditionalSetTabelRowsSum  
 ConditionalSum  
 CountRows  
 DisableRow  
 EnableRow  
 Get  
 Length  
 Max  
 Min  
 RemoveTableRow  
 Set  
 Sum  

Funkcje związane z obsługą załączników

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddBarcode Nakłada kod kreskowy na załączniki typu PDF.
 AttachmentsCount  
 ChangeAttachmentName  
 CheckConnected  
 ConditionalMax  
 ConditionalMin  
 ConditionalSetTabelRowsSum  
 ConditionalSum  
 CountDocuments  
 GetBarcodes  
 GetQRcodes  
 Length  
 Max  
 Min  
 Sum  

Pozostałe funkcje

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddComment Dodaje komentarz do bieżącej sprawy
 AddNews Tworzy nowy ogólny komunikat (Aktualności) 
 CancelSignature  
 CaseCreator  
 CaseForwarder  
 CaseOwner  
 CheckAllRequiredParams  
 CheckCaseRequirementsComplied  
 CollectAcceptances  
 CollectSignatures  
 CollectFieldsSignatures  
 CountConnectedOpen  
 CountConnectedClosed  
 ERP_PutDocumentInBufor  
 ExecuteSQL  
 FillFieldsFromString  
 FillFromSkanujTo  
 FireRules  
 ForEach  
 ForEachLine  
 FormatValue  
 FullName  
 GetComments  
 GetEmail  
 GetManager  
 GetSubordinate  
 GetSystemParameterValue  
 GetUserData  
 GetUserDataFromAD  
 HasChilds  
 IsEmpty  
 IsFormValid  
 IsUniqueValue  
 IsValidFieldValue  
 Length  
 NextNumber  
 NumberToMoneyText  
 RegExp  
 Round  
 ReplaceRegionalLetters  
 SendCasePrintMail  
 SendMessage  
 ShowMessage  
 SignCase  
 SignField  
 StringContains  
 StringReplace  
 Substring  
 ToNumber  
 Trim  
 WriteToSystemLog  

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?