Print

Jak obsługiwane jest wysyłanie maili w AMODIT?

AMODIT wysyła maile w wielu sytuacjach i zostały one opisane w artykule Powiadomienia.

Oczywiście, aby w ogóle powiadomienia były wysyłane należy prawidłowo skonfigurować ustawienia serwera poczty wychodzącej SMTP.

W tym artykule omówiono jak zorganizowana jest wysyłka maili w AMODIT.

Powiadomienia systemowe o otrzymaniu sprawy lub o zmianach w sprawie

Termin wysłania tych powiadomień systemowych zależy od ustawień na koncie użytkownika

Natychmiast

Jeżeli ustawiono tu „Natychmiast”, to wygenerowany mail jest przekazywany do zadania o nazwie „Notifications”. Zobacz Ustawienia systemowe -> Zadania -> Notifications

Mail zostanie wysłany wg ustawionego tu harmonogramu np co 3 minuty.

Każde inne ustawienie niż Natychmiast

Jeżeli użytkownik ustawi dla powiadomień jakąkolwiek inną opcję niż natychmiast, wtedy system odłoży maila do zadania UserNotification. Zobacz Ustawienia systemowe -> Zadania -> UserNotifications

Odłożone tam maile są przeglądane przez system z podaną dla tego zadania częstotliwością np co godzinę. Jeżeli w trakcie tego przeglądu listy maili zostaną znalezione maile, które powinny być wysłane to przenoszone są one do zadania Notifications i z tam ustawioną częstotliwością/opóźnieniem  zostaną wysłane.

Jeżeli w odłożonych mailach system znajdzie więcej niż jeden mail do wysłania do danego użytkownika, to tworzony jest mail zbiorczy i ten zbiorczy mail, zawierający wiele maili zostaje umieszczony w zadaniu Notifications i wysłany będzie jako jeden.

W czasie konstruowania zbiorczego maila nie są sprawdzane aktualne statusy spraw, których te pojedyncze maile dotyczyły. Zbiorczy mail jest podsumowaniem zdarzeń jakie zaszły w systemie w czasie objętym „odłożeniem” wysłania maila o otrzymaniu sprawy.

Powiadomienia systemowe dotyczące terminów

Powiadomienia te generowane są przez system, gdy dla etapu ustawiono termin wykonania lub ustawiono przypomnienie na sprawie.

Maile z tą informacją obsługiwane są przez zadanie „Reminders”

Bezpośrednie wysłanie maila SendMessage

Bezpośrednie wysłanie maila do użytkownika albo do osoby z zewnątrz, nie mającej konta w Twoim AMODIT, jest obsługiwane przez zadanie Notifications. Oznacza to, że taki mail zostanie dostarczony:

  • użytkownikowi AMODIT’a – natychmiast, bez względu na jego ustawienia o otrzymywaniu powiadomień
  • osobie z zewnątrz, nie mającej konta w AMODIT – natychmiast

Oczywiście „natychmiast” oznacza, zgodnie z częstotliwością ustawioną dla Notifications

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?