Print

Wydanie 221231

Historia zmian Platformy AMODIT

Lista zmian w wydaniu 221231, część 1

Zmiany wpływające na działanie systemu 

Zmiany, które powodują zmianę dotychczasowego działania systemu AMODIT.

 Sekcja bezpieczeństwa 

Zmiany, nowe funkcjonalności lub poprawki, które mają wpływ na bezpieczeństwo, stabilność lub wydajność działania systemu.

W czwartym kwartale 2022 r. skupiliśmy się na usprawnianiu konfiguracji lub funkcjonalności systemu AMODIT w kontekście zwiększania jego bezpieczeństwa. Usprawnienia te były wynikiem przeprowadzonych testów penetracyjnych i polegały na wprowadzaniu zabezpieczeń na okoliczność wystąpienia aktualnie znanych podatności (stan na moment przeprowadzenia testów). Jednym z takich usprawnień jest m.in.:

Ta i więcej informacji w zakresie bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji „Bezpieczeństwo systemu” w zakładce „Dla administratorów„.

 Nowości wprowadzone w tym wydaniu 

Informacje o tym, co NOWEGO zostało dodane do AMODIT.

Rozszerzenia istniejących funkcjonalności 

Informacje o zmianach w istniejących funkcjonalnościach.
 • #7048 Rozszerzono konfigurację przypomnień w ustawieniach etapów o opcję wysyłania powiadomienia do twórcy sprawy.
 • #7550 Rozszerzono funkcje modułu e-Nadawca o obsługę parametrów obiektowych.
 • #8778 Ujednolicono sprawdzanie uprawnień przy odwołaniu do słowników.
 • #8822 Rozszerzono dokumentację funkcji reguł AddTransfer() o przypadek użycia „splitpayment”.
 • #8852 Rozszerzono moduł paczki przelewów zagranicznych o mechanizm komasacji.
 • #9066 Rozszerzono moduł paczki przelewów o informację o walucie przelewów w tabeli przelewów.
 • #9068 Rozszerzono moduł paczki przelewów o możliwość przypisania przelewu do konta tylko w tej samej walucie.

Poprawki znanych błędów 

Różne mniejsze lub większe poprawki.
 • #7263 Poprawiono działanie funkcji reguł SetUserFilter().
 • #7486 Poprawiono wyświetlanie ustawień pola typu dokument na sprawie, gdy pole jest w tabeli prezentowanej jako podformularz.
 • #7808 Poprawiono mechanizm wyboru wierszy w raporcie osadzonym na sprawie, gdy włączony jest filtr typu foldery.
 • #8079 Poprawiono mechanizm generowania podglądu, jeżeli w nazwie pliku są niedozwolone znaki – są one usuwane z nazwy.
 • #8310 Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatu o wymagalności pola typu data, gdy ustawiana jest wartość domyślna.
 • #8322 Poprawiono działanie funkcji reguł SetFieldAlias().
 • #8385 Poprawiono wyświetlanie zawartości pola nadrzędnego.
 • #8404 Poprawiono zwracanie wartości w polu typu raport bazującego na źródle zewnętrznym.
 • #8408 Poprawiono mechanizm pobierania maili ze wskazanego folderu podczas korzystania z protokołu EWS.
 • #8421 Poprawiono mechanizm filtrowania raportów filtrami użytkownika ustawionymi na 'Dotyczy pracownika’.
 • #8428 Poprawiono mechanizm wyszukiwania na liście spraw 'Mój zespół’.
 • #8453 Poprawiono mechanizm wyświetlenia w raporcie pełnej informacji dotyczącej podpisu na sprawie.
 • #8458 Poprawiono działanie pola typu słownik dla słowników zagnieżdżonych.
 • #8481 Poprawiono mechanizm wyświetlania pozycji w polu typu odnośnik do procesu dla rejestrów z dużą ilością rekordów.
 • #8495 Poprawiono działanie funkcji reguł SetFieldAlias() dla pola/kolumny w tabeli w przypadku, gdy nie ma wierszy w tabeli.
 • #8566 Poprawiono pobieranie właściwych historycznych wersji plików.
 • #8598 Poprawiono działanie funkcji reguł ChangeDeadline().
 • #8628 Poprawiono prezentację danych pola typu podpis w raportach.
 • #8647 Poprawiono sposób wybierania pól do sortowania w edytorze konfiguracji raportu dla pól o takich samych nazwach.
 • #8700 Poprawiono działanie funkcji reguł HideSection().
 • #8702 Poprawiono w konfiguracji ustawień raportu wybór osób lub grup, które mają widzieć raport, tak aby nie było duplikatów.
 • #8809 Poprawiono mechanizm zapisywania wartości w polu systemowym [CaseMailFromAddress].
 • #8867 Poprawiono działanie maski na numer telefonu w polu tekstowym, gdy numer telefonu ma więcej niż 9 znaków długości.
 • #8925 Poprawiono mechanizm generowania przelewu krajowego przy włączonym module przelewów zagranicznych.
 • #9243 Poprawiono mechanizm wysyłania maili przez EWS, gdy adres odbiorcy jest w formacie: imię nazwisko <email>.
 • #9273 Poprawiono odczyt ustawień pola typu tabela, jeżeli w systemie są zdefiniowane klucze szyfrujące i w tabeli jest włączone sumowanie wartości z kolumn.
 • #9274 Poprawiono mechanizm konwersji plików Office.
 • #9298 Poprawiono mechanizm konfiguracji pola typu słownik.
 • #9341 Zoptymalizowano mechanizm pobierania listy spraw.
 • … i wiele innych.

Lista zmian w wydaniu 221231, część 2

Lista zmian w wydaniu 221231, część 2, znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz2.pdf

Lista zmian w wydaniu 221231, część 3

Lista zmian w wydaniu 221231, część 3, znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz3.pdf

Lista zmian w wydaniu 221231, część 4

Lista zmian w wydaniu 221231, część 4 (10-24), znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz4.pdf

Lista zmian w wydaniu 221231, część 5

Lista zmian w wydaniu 221231, część 5 (25-33), znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz5.pdf

Lista zmian w wydaniu 221231, część 6

Lista zmian w wydaniu 221231, część 6 (34-44), znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz6.pdf

Lista zmian w wydaniu 221231, część 7

Lista zmian w wydaniu 221231, część 7 (45-58), znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz7.pdf

Lista zmian w wydaniu 221231, część 8

Lista zmian w wydaniu 221231, część 8 (59-67), znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz8.pdf

Lista zmian w wydaniu 221231, część 9

Lista zmian w wydaniu 221231, część 9 (68-74), znajduje się w tym pliku: lista_zmian_221231-cz9.pdf

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?