Menu główne

W prawym górnym rogu dostępne jest menu główne. W zależności od uprawnień użytkownik ma więcej lub mniej opcji do wyboru.

 Użytkownicy wewnętrzni

 Administratorzy widzą wszystkie pozycje tak jak to przedstawiono poniżej  Zwykły użytkownik ma dostęp do wybranych pozycji Gdy ustawione jest  uwierzytelnianie Windows, użytkownik jest logowany automatycznie i jego menu wygląda jak poniżej
menu główne

menu główne zwykły użytkownik

 

menu główne 3

Użytkownicy zewnętrzni

Menu administratora organizacji zewnętrznej 

menu główne administrator organizacji zewnętrznej

Znaczenie poszczególnych pozycji jest następujące:

 Pozycja menu  Zastosowanie
 Lista skanów Wyświetla listę zeskanowanych dokumentów i umożliwia tworzenie spraw ze skanów oraz załączanie skanów do istniejących spraw.
 Powiadomienia Wyświetla listę komunikatów. Komunikaty te, to informacje umieszczane przez użytkowników do wiadomości innych użytkowników.
Wybór języka Zmiana języka używanego przez Platformę AMODIT dla zalogowanego użytkownika.
 Wyloguj Umożliwia wylogowanie się użytkownika z Platformy AMODIT
 Zmień swoje dane Umożliwia użytkownikowi zmianę swoich danych w tym również zmianę hasła. 
 Zarządzaj swoimi blokadami Umożliwia przejście do listy blokad i zarządzanie nimi
 Moje podpisy Umożliwia przegląd spaw w których złożyliśmy swój podpis elektroniczny.
 Procedury Przejście do listy zdefiniowanych na Platformie AMODIT procedur oraz ich definicji.
 Raporty Przejście do listy predefiniowanych raportów KPI
 Zestawienia i widoki     Przejście do listy zdefiniowanych przez użytkownika lub udostępnionych przez innych użytkowników zestawień i widoków
 Nieobecności Przejście do kalendarza nieobecności oraz ustawień nieobecności i  zastępstw.
 Użytkownicy Przejście do listy użytkowników
 Grupy Przejście do listy grup i członków grup.
 Słowniki Przejście do listy słowników
 Ustawienia systemowe Przejście do listy ustawień systemowych
 Logi systemowe Przejście do listy logów systemowych
 Organizacje zewnętrzne Przejście do listy użytkowników organizacji zewnętrznych
 Statystyki Przejście do listy danych statystycznych dotyczących wykorzystania Platformy AMODIT
 Numer aktualnej wersji   Wyświetla numer aktualnej wersji.

 

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.