Interfejs użytkownika

Zgromadzono tu ustawienia, które określają dostępność i sposób prezentowania wielu elementów Platformy AMODIT. Ustawienia podzielone są na sekcje odnoszące się do konkretnych aspektów.

Rozmiar list

Wygląd

Interfejs użytkownika

  ShowFunctionsForExternalUsers

Gdy włączona, Platforma AMODIT obsługuje Użytkowników zewnętrznych i organizacje zewnętrzne.

Gdy wyłączona, nie są dostępne opcje związane z ustawieniami dla Użytkowników zewnętrznych.

Zakładki na liście spraw

ShowConOnToDoList

Gdy włączona, to użytkownicy wskazani jako współpracownicy (Pole Wsp) w sprawie, będą widzieli te sprawy na liście DO WYKONANIA.

Profil użytkownika

Szablony załączników

Kody kreskowe

Opcje dokumentów

WebDAV

Pokaż/ukryj przycisk

HideNewProcedureCreatorButton  Pozwala ukryć przycisk „Dodaj procedurę” na zakładce Nowa Sprawa.

Parametry wydruku

Pola tabelaryczne

Ustawienia kontrolek formularza

Procedury

  ShowUnknownProcedure Gdy włączona, dostępna jest tzw. Nieznana procedura, bez przypisanego typu.

Histogramy

Opcje GhostView

  AttachmentPreviewMaxSize

Określa rozmiar tworzonych w bazie danych obrazów dokumentów do celu podglądu. Mniejsza wartość oznacza mniejszy rozmiar podglądu, ale też niższą jakość podglądu. Większa wartość oznacza większy rozmiar podglądu w bazie danych, ale też lepszą jakość.

Zalecane wartości min 800 max 1200

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?