GetDataFromGUSEx

Funkcja zwraca rozszerzony zakres informacji o danych przedsiębiorstwa dostarczanych przez APi GUS. Powinna być stosowana jako rozszerzenie informacji uzyskanych funkcją GatDataFromGus.

Składnia

GetDataFromGUSEx("ContractorIdentityNumber");
GetDataFromGUSEx("ContractorIdentityNumber", ["parameter"]);
GetDataFromGUSEx("ContractorIdentityNumber", ["parameter"], ["separator"], ["ReportName"]);

Argumenty funkcji

 • ContractorIdentityNumber – (String) NIP, Regon or KRS of contractor
 • Parameter – (String) Parametr zawiera nazwę pola, które chcemy uzyskać. Dostępne wartości, to wszystkie tagi widoczne w przykładach dla osoby prawnej albo osób fizycznych. Każdy tag zaczyna się od przedrostka „praw_” albo „fiz_”. W tym parametrze należy użyć pozostałej części nazwy. Przykład dla tagu „praw_nazwaSkrocona”, należy użyć „nazwaSkrocona”, a dla tagu „fiz_adSiedzMiejscowosc_Nazwa” należy użyć „adSiedzMiejscowosc_Nazwa”.
  W trakcie wywołania funkcji nie podaje się które dane (dla osób prawnych, czy fizycznych) mają być zwrócone. Funkcja na podstawie NIP/KRS/REGON sama rozpozna typ i zwróci odpowiedni zestaw danych. Wywołując funkcję musisz widzieć czego się spodziewać, aby prawidłowo interpretować dane.
 • Separator – (String)  Separator, który zostanie użyty, jeśli zostanie zwróconych więcej niż jedno pole.
 • ReportName – (String) Oryginalna, pełna nazwa raportu, który ma być pobrany z GUS API. Dostępne nazwy raportów GUS oraz w nawiasie dostępne „Parametry” w tych raportach: BIR11OsPrawnaSpCywilnaWspolnicy ( regonWspolnikSpolki, imiePierwsze, imieDrugie, nazwisko, firmaNazwa), BIR11OsPrawnaPkd ( pkdKod, pkdNazwa, pkdPrzewazajace )

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca String. Jeżeli funkcja zostanie wywołana tylko z parametrem ContractorIdentityNumber, to zwróci wszystkie dane o podmiocie gospodarczym w postaci XML. Plik, w zależności od formy działalności zwracany XML będzie zawierał rożne zestawy danych.

Osoba prawna, Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

<root>
    <dane>
        <praw_regon9>016263968</praw_regon9>
        <praw_nip>5252171560</praw_nip>
        <praw_statusNip />
        <praw_nazwa>ASTRAFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</praw_nazwa>
        <praw_nazwaSkrocona>ASTRAFOX SP. Z O.O.</praw_nazwaSkrocona>
        <praw_numerWRejestrzeEwidencji>0000193522</praw_numerWRejestrzeEwidencji>
        <praw_dataWpisuDoRejestruEwidencji>2004-02-18</praw_dataWpisuDoRejestruEwidencji>
        <praw_dataPowstania>2000-01-10</praw_dataPowstania>
        <praw_dataRozpoczeciaDzialalnosci>2000-01-11</praw_dataRozpoczeciaDzialalnosci>
        <praw_dataWpisuDoRegon />
        <praw_dataZawieszeniaDzialalnosci />
        <praw_dataWznowieniaDzialalnosci />
        <praw_dataZaistnieniaZmiany>2020-05-28</praw_dataZaistnieniaZmiany>
        <praw_dataZakonczeniaDzialalnosci />
        <praw_dataSkresleniaZRegon />
        <praw_dataOrzeczeniaOUpadlosci />
        <praw_dataZakonczeniaPostepowaniaUpadlosciowego />
        <praw_adSiedzKraj_Symbol>PL</praw_adSiedzKraj_Symbol>
        <praw_adSiedzWojewodztwo_Symbol>14</praw_adSiedzWojewodztwo_Symbol>
        <praw_adSiedzPowiat_Symbol>65</praw_adSiedzPowiat_Symbol>
        <praw_adSiedzGmina_Symbol>138</praw_adSiedzGmina_Symbol>
        <praw_adSiedzKodPocztowy>02826</praw_adSiedzKodPocztowy>
        <praw_adSiedzMiejscowoscPoczty_Symbol>0988833</praw_adSiedzMiejscowoscPoczty_Symbol>
        <praw_adSiedzMiejscowosc_Symbol>0988833</praw_adSiedzMiejscowosc_Symbol>
        <praw_adSiedzUlica_Symbol>17021</praw_adSiedzUlica_Symbol>
        <praw_adSiedzNumerNieruchomosci>93</praw_adSiedzNumerNieruchomosci>
        <praw_adSiedzNumerLokalu />
        <praw_adSiedzNietypoweMiejsceLokalizacji />
        <praw_numerTelefonu>3552130</praw_numerTelefonu>
        <praw_numerWewnetrznyTelefonu />
        <praw_numerFaksu>3552101</praw_numerFaksu>
        <praw_adresEmail>OFFICE@ASTRAFOX.PL</praw_adresEmail>
        <praw_adresStronyinternetowej />
        <praw_adSiedzKraj_Nazwa>POLSKA</praw_adSiedzKraj_Nazwa>
        <praw_adSiedzWojewodztwo_Nazwa>MAZOWIECKIE</praw_adSiedzWojewodztwo_Nazwa>
        <praw_adSiedzPowiat_Nazwa>Warszawa</praw_adSiedzPowiat_Nazwa>
        <praw_adSiedzGmina_Nazwa>Ursynów</praw_adSiedzGmina_Nazwa>
        <praw_adSiedzMiejscowosc_Nazwa>Warszawa</praw_adSiedzMiejscowosc_Nazwa>
        <praw_adSiedzMiejscowoscPoczty_Nazwa>Warszawa</praw_adSiedzMiejscowoscPoczty_Nazwa>
        <praw_adSiedzUlica_Nazwa>ul. Poloneza</praw_adSiedzUlica_Nazwa>
        <praw_podstawowaFormaPrawna_Symbol>1</praw_podstawowaFormaPrawna_Symbol>
        <praw_szczegolnaFormaPrawna_Symbol>117</praw_szczegolnaFormaPrawna_Symbol>
        <praw_formaFinansowania_Symbol>1</praw_formaFinansowania_Symbol>
        <praw_formaWlasnosci_Symbol>214</praw_formaWlasnosci_Symbol>
        <praw_organZalozycielski_Symbol />
        <praw_organRejestrowy_Symbol>071010050</praw_organRejestrowy_Symbol>
        <praw_rodzajRejestruEwidencji_Symbol>138</praw_rodzajRejestruEwidencji_Symbol>
        <praw_podstawowaFormaPrawna_Nazwa>OSOBA PRAWNA</praw_podstawowaFormaPrawna_Nazwa>
        <praw_szczegolnaFormaPrawna_Nazwa>SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</praw_szczegolnaFormaPrawna_Nazwa>
        <praw_formaFinansowania_Nazwa>JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM</praw_formaFinansowania_Nazwa>
        <praw_formaWlasnosci_Nazwa>WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH</praw_formaWlasnosci_Nazwa>
        <praw_organZalozycielski_Nazwa />
        <praw_organRejestrowy_Nazwa>SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO</praw_organRejestrowy_Nazwa>
        <praw_rodzajRejestruEwidencji_Nazwa>REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW</praw_rodzajRejestruEwidencji_Nazwa>
        <praw_liczbaJednLokalnych>0</praw_liczbaJednLokalnych>
    </dane>
</root>

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

(dane nieprawdziwe)

<root>
 <dane>
  <fiz_regon9>430908446</fiz_regon9>
  <fiz_nazwa>Fryzjerstwo i kosmetyka - Anna Fryzura</fiz_nazwa>
  <fiz_nazwaSkrocona>Anna Fryzura</fiz_nazwaSkrocona>
  <fiz_dataPowstania>2012-05-25</fiz_dataPowstania>
  <fiz_dataRozpoczeciaDzialalnosci>2012-06-01</fiz_dataRozpoczeciaDzialalnosci>
  <fiz_dataWpisuDzialalnosciDoRegon>2012-05-29</fiz_dataWpisuDzialalnosciDoRegon>
  <fiz_dataZawieszeniaDzialalnosci />
  <fiz_dataWznowieniaDzialalnosci />
  <fiz_dataZaistnieniaZmianyDzialalnosci>2019-10-17</fiz_dataZaistnieniaZmianyDzialalnosci>
  <fiz_dataZakonczeniaDzialalnosci />
  <fiz_dataSkresleniaDzialalnosciZRegon />
  <fiz_dataOrzeczeniaOUpadlosci />
  <fiz_dataZakonczeniaPostepowaniaUpadlosciowego />
  <fiz_adSiedzKraj_Symbol>PL</fiz_adSiedzKraj_Symbol>
  <fiz_adSiedzWojewodztwo_Symbol>04</fiz_adSiedzWojewodztwo_Symbol>
  <fiz_adSiedzPowiat_Symbol>59</fiz_adSiedzPowiat_Symbol>
  <fiz_adSiedzGmina_Symbol>010</fiz_adSiedzGmina_Symbol>
  <fiz_adSiedzKodPocztowy>00209</fiz_adSiedzKodPocztowy>
  <fiz_adSiedzMiejscowoscPoczty_Symbol>092233</fiz_adSiedzMiejscowoscPoczty_Symbol>
  <fiz_adSiedzMiejscowosc_Symbol>092233</fiz_adSiedzMiejscowosc_Symbol>
  <fiz_adSiedzUlica_Symbol>10988</fiz_adSiedzUlica_Symbol>
  <fiz_adSiedzNumerNieruchomosci>19</fiz_adSiedzNumerNieruchomosci>
  <fiz_adSiedzNumerLokalu>21</fiz_adSiedzNumerLokalu>
  <fiz_adSiedzNietypoweMiejsceLokalizacji />
  <fiz_numerTelefonu />
  <fiz_numerWewnetrznyTelefonu />
  <fiz_numerFaksu />
  <fiz_adresEmail>annafryz9871@gmail.com</fiz_adresEmail>
  <fiz_adresStronyinternetowej />
  <fiz_adSiedzKraj_Nazwa>POLSKA</fiz_adSiedzKraj_Nazwa>
  <fiz_adSiedzWojewodztwo_Nazwa>KUJAWSKO-POMORSKIE</fiz_adSiedzWojewodztwo_Nazwa>
  <fiz_adSiedzPowiat_Nazwa>Toruń</fiz_adSiedzPowiat_Nazwa>
  <fiz_adSiedzGmina_Nazwa>Toruń</fiz_adSiedzGmina_Nazwa>
  <fiz_adSiedzMiejscowosc_Nazwa>Toruń</fiz_adSiedzMiejscowosc_Nazwa>
  <fiz_adSiedzMiejscowoscPoczty_Nazwa>Toruń</fiz_adSiedzMiejscowoscPoczty_Nazwa>
  <fiz_adSiedzUlica_Nazwa>ul. Jakaś ulica</fiz_adSiedzUlica_Nazwa>
  <fizC_dataWpisuDoRejestruEwidencji>2012-05-25</fizC_dataWpisuDoRejestruEwidencji>
  <fizC_dataSkresleniaZRejestruEwidencji />
  <fizC_numerWRejestrzeEwidencji>003314911/2012</fizC_numerWRejestrzeEwidencji>
  <fizC_OrganRejestrowy_Symbol>121000000</fizC_OrganRejestrowy_Symbol>
  <fizC_OrganRejestrowy_Nazwa>MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII</fizC_OrganRejestrowy_Nazwa>
  <fizC_RodzajRejestru_Symbol>151</fizC_RodzajRejestru_Symbol>
  <fizC_RodzajRejestru_Nazwa>CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</fizC_RodzajRejestru_Nazwa>
  <fizC_NiePodjetoDzialalnosci>false</fizC_NiePodjetoDzialalnosci>
 </dane>
</root>

Sposoby użycia

Należy wywołać funkcję z następującymi parametrami

GetDataFromGUS([NIP],"Typ, SilosID")

aby dowiedzieć się jakiego typu jest to jednostka organizacyjna. dostępne kombinacje dla Typ i SilosID podaje poniższa tabela

Example 1: Gets all data from GUS API for contractor which NIP, Regon or KRS is equal 12345678. Data format is XML.

GetDataFromGUSEx("12345678")

Example 2: Gets Nazwa from GUS API for contractor which NIP, Regon or KRS is equal 12345678.

GetDataFromGUSEx("12345678", "Nazwa")

Example 3: Gets Nazwa and Miejscowosc from GUS API for contractor which NIP, Regon or KRS is equal 12345678. Returned data in one string separate with ’;’ separator

GetDataFromGUSEx("12345678", "Nazwa, Miejscowosc")

Example 4: Gets Nazwa and Miejscowosc from GUS API for contractor which NIP, Regon or KRS is equal 12345678. Returned data in one string separate with '##’ separator

GetDataFromGUSEx("12345678", "Nazwa, Miejscowosc", "##")

Example 5: Gets imiePierwsze from GUS API from BIR11OsPrawnaSpCywilnaWspolnicy report for contractor which NIP, Regon or KRS is equal 12345678. Returned data in one string separate with '##’ separator

GetDataFromGUSEx("12345678", "imiePierwsze", "##", "BIR11OsPrawnaSpCywilnaWspolnicy")
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.