Ekran główny w wersji 2016 i wcześniejszych

Artykuł dotyczy poprzedniej wersji Platformy AMODIT. Przejdź do nowego artykułu klikając tutaj.

Ekran główny Platformy AMODIT daje użytkownikowi dostęp do kluczowych funkcjonalności.

ekran - główny

 1. Po lewej stronie widoczna jest lista zakładek zawierających listy spraw (1)
  • Nowa sprawa, okno to zawiera kafelki umożliwiające uruchomienie nowej sprawy w wybranej procedurze. W zależności od otrzymanych uprawnień użytkownicy mogą widzieć ograniczoną liczbę kafelków.
  • Do wykonania, lista ta zawiera sprawy:
   • skierowane do zalogowanego użytkownika,
   • skierowane do grupy, której jest on członkiem,
   • w których zalogowany użytkownik został dodany do Pola Wsp.
   • wynikające z zastępstwa.
  • Moje, lista spraw, zainicjowanych przez zalogowanego użytkownika.
  • Przekazane, lista spraw, których użytkownik stał się uczestnikiem i przekazał dalej
  • Wszystkie, zawiera listę wszystkich otwartych spraw, do których ma dostęp użytkownik
  • Zamknięte, lista spraw zakończonych z ustawionym statusem „Sprawa zamknięta”
  • Usunięte, lista widoczna wyłącznie dla administratorów. Zawiera sprawy, które zostały usunięte.
  • ZESTAWIENIA – przykład zakładki zdefiniowanej za pomocą funkcji Wyszukiwania zaawansowanego.
  • Wyszukiwanie zaawansowane, pozwala na zbudowanie zestawienia w oparciu o dane dostępne na Platformie AMODIT.
 2. W głównej części okna widoczna jest lista spraw (2). Zmieniając zakładki  użytkownik zobaczy odpowiadającą jej listę spraw.
  Dla spraw wyświetlane są takie informacje jak:sprawa na liście

  • tytuł sprawy – najczęściej zawiera numer/symbol sprawy/dokumentu i dodatkowe informacje. Tytuł może być wprowadzony przez użytkownika ręcznie lub za pomocą reguł biznesowych.
  • kto i do kogo przekazał sprawę
  • aktualny etap sprawy
  • kiedy sprawa została przekazana
  • dodatkowe informacje dotyczące sprawy (zależy od ustawień procedury)
  • lista możliwych do wykonania akcji (zależy od kontekstu sprawy)
 3. Logo AMODIT (lub inne wprowadzone przez administratora w ustawieniach systemowych), widoczne cały czas służy do powrotu na stronę główną Platformy AMODIT. Należy jednak pamiętać, ze edytując jakiś formularz i klikając na logo AMODIT dane w formularzu nie zostaną zachowane.
 4. Funkcja wyszukiwania i filtrowania
  filtrowanieW polu Wyszukaj możemy wpisać dowolny fragment tekstu. System będzie zawężał prezentowaną listę do spraw pasujących do wprowadzonego fragmentu tekstu. Wyszukiwanie odbywa się po wszystkich polach formularza oraz tekstach załączonych dokumentów. Przechodząc pomiędzy zakładkami (1) widoczne będą sprawy odpowiadające szukanemu tekstowi i odpowiedniemu typowi spraw np. Wszystkie, Zamknięte, Moje, Przekazane.Po wybraniu nazwy procedury w polu Filtruj wg procedury na odpowiednich listach wyświetlone zostaną sprawy odpowiadające wybranej procedurze. Można dodatkowo zawęzić listę spraw wg etapów dla wybranej procedury.Pole sortuj po pozwala posortować sprawy wg wybranego pola.
 5. Menu główne – umożliwia dostęp do funkcji AMODIT. Zestaw dostępnych funkcji zależy od uprawnień zalogowanego użytkownika.

 

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.