Często zadawane pytania (FAQ)

Tak istnieje taka możliwość. Nie tylko zamykania spraw na podstawie ustalonego warunku, ale również wywoływania innych zdarzeń jak np. zmiana etapu, przekazanie do innej osoby, aktualizacja danych w systemie zewnętrznym i dowolne inne. Wykorzystuje się do tego tzw. reguły okresowe.

Tak, może informować pod warunkiem, że istnieje źródło takiej informacji.
Jeżeli w AMODIT zdefiniujemy proces odpowiadający pojęciu „projektu”, to możemy w ramach odpowiednio zdefiniowanej reguły sprawdzić czy dana osoba (użytkownik) jest w tym projekcie i czy ma jakieś zadanie przypisane na ten okres czasu.
Jeżeli „projekt” jest pojęciem pochodzącym z systemu zewnętrznego, to w ramach integracji również AMODIT może odpytać system zewnętrzny i wyświetlić stosowny komunikat.
System posiada funkcjonalność raportowania spraw otwartych i zamkniętych. Nie ma natomiast pojęcia etapów zamkniętych. Tu możemy mówić jedynie o tym, czy sprawa trafiła przynajmniej raz w swoim przebiegu na dany etap.
Wynika to z tego, że sprawy mogą zmieniać etapy dowolnie w ramach reguł lub przepływu swobodnego. Możemy sprawę „cofnąć” na etap, na którym sprawa już wcześniej była. Słowo „cofnąć” specjalnie dałem tu w cudzysłowie, bo nie zawsze powrót na jakiś etap jest de facto cofnięciem sprawy. Przykład to realizacja częściowych płatności z faktur, gdzie sprawa może być kierowana na etap płatności wielokrotnie, aż do momentu zapłaty całej kwoty. Inny przykład to obsługa edycji „Karty klienta”. W takim procesie możemy mieć wydzielony etap „edycji”, na którym pola są w trybie „modyfikacji” i po zakończeniu edycji sprawa wraca na etap o nazwie np. „Karta zatwierdzona”, na którym pola są w trybie tylko do odczytu.
 
 
Tak. W ramach reguły możemy wywołać funkcję CreateCase(), która umożliwia utworzenie nowej sprawy w ramach tego samego lub innego procesu.
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.