Kategoria Sprawy powiązane

CountConnectedOpen

Ta funkcja sprawdza liczbę otwartych spraw połączonych z bieżącą sprawą Składnia CountConnectedOpen (); Argumenty funkcji Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca liczbę otwartych spraw połączonych z bieżącą sprawą. Przykłady Przykład 1: Zwróci liczbę otwartych spraw połączonych z bieżącą sprawą. howMany = CountConnectedOpened ();
Czytaj więcej

CountConnectedClosed

Ta funkcja sprawdza liczbę zamkniętych spraw połączonych z bieżącą sprawą Składnia CountConnectedClosed (); Argumenty funkcji Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca liczbę zamkniętych spraw połączonych z bieżącą sprawą. Przykłady Przykład 1: Zwróci liczbę zamkniętych spraw połączonych z bieżącą sprawą. howMany = CountConnectedClosed ();
Czytaj więcej

Get

Funkcja Get Pozwala pobrać wartość z określonego pola. Wartość może być pobrana: z innej sprawy poprzez podanie jako "source" caseID sprawy z której wartość pobieramy nazwy pola typu Odnośnik, wtedy wartość zostanie pobrana ze sprawy na którą wskazuje pole typu Odnośnik z tabeli w bieżącej sprawie, z tabel zagnieżdżonych
Czytaj więcej